הכנס הארצי השנתי העשירי של מיט"ל 2012


אנא דרגו את איכות הכנס לפי הקריטריונים הבאים:

תוכן

מושבי הכנס
*באיזו מידה היו ההרצאות רלוונטיות לנושא הכנס?
*איך היית מדרג\ת את איכות ההרצאות?
*באיזו מידה תרמו ההרצאות לידע שלך בתחום?

הרצאת המפתח
*באיזו מידה הייתה ההרצאה רלוונטית לנושא הכנס?
*איך היית מדרג\ת את איכות ההרצאה?
*באיזו מידה תרמה ההרצאה לידע שלך בתחום?


ארגון

מיקום הכנס
עד כמה היה קל להגיע למקום?
איך היית מדרג\ת את איכות הכיתות במקום?
איך היית מדרג\ת את הצפיפות במקום?
איך היית מדרג\ת את איכות ארוחת הצהריים?

ארגון הכנס
איך היית מדרג\ת את רמת הארגון בכנס?
איך היית מדרג\ת את תפקוד צוות הכנס?


הערות נוספות