הכנס הארצי השנתי העשירי של מיט"ל 2012


טופס והנחיות לכתיבת ההצעה
להורדת טופס להגשת הצעה
הנחיות לכתיבת ההצעה להרצאה
*הגשת המצגות להרצאות לכנס מיט"ל
*שם משפחה
*שם פרטי
*תואר אקדמי
*כותרת ההרצאה
קובץ מצורף
*ציוד הנחוץ להרצאה
*אנא כתבו לנו תיאור קצר של עצמכם בעזרתו יציג אתכם ראש המושב שלכם