קול קורא להגשת הצעות לכנס מיט"ל העשירי 2012


הכנס הארצי השנתי העשירי של מיט"ל, על שם פרופ' נחמיה לבציון ז"ל, מאורגן השנה ע"י מכון דוידסון לחינוך מדעי וייערך השנה במכון ויצמן למדע, רחובות, ביום שלישי, כ' תמוז תשע"ב, 10.7.2012. הכנס הוא מפגש ארצי רב-משתתפים, הנערך אחת לשנה באחד המוסדות האקדמיים החברים במיט"ל, ומתמקד בתיאור ההישגים והאתגרים העומדים בפני העוסקים בלמידה מתוקשבת בחינוך הגבוה ובהתוויית כיווני התפתחות לעתיד לבוא בארץ ובעולם. הכנס מהווה הזדמנות מיוחדת במינה למפגש מקצועי של כל המעורבים במעשה ההוראה והלמידה המתוקשבת בהשכלה הגבוהה. הכנס יכלול הרצאות בנושא שילוב תקשוב בהוראה אקדמית בישראל, תערוכת פוסטרים ומצגות, וסדנאות אשר יערכו ביום הקודם לכנס.

בראש ועדת התכנית יעמוד השנה ד"ר יוסי אלרן (yossi.elran@weizmann.ac.il), מנהל היחידה לטכנולוגיה בחינוך במכון דוידסון לחינוך מדעי, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר הכנס: http://meital.iucc.ac.il/conf2012.

חברי הסגל האקדמי וכל המתעניינים

בתקשוב ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה בארץ

מוזמנים להגיש הצעות להצגה בכנס מיט"ל 2012 ולהשתתף בו

מטרות הכנס

כנס מיט"ל עוסק בשאלה כיצד ההוראה האקדמית משתנה בעקבות השימוש בטכנולוגיות מידע מתקדמות ובהתבוננות ביקורתית בהשפעות השימוש בטכנולוגיות למידה חדשניות על סטודנטים, מרצים והמערכת האקדמית בכללותה. הכנס נועד לתרום לקידום ההוראה המקוונת בהשכלה הגבוהה בארץ ולהוות מפגש אינטלקטואלי וחברתי לשותפים בעשייה החינוכית-טכנולוגית ולאלו השוקלים להצטרף אליה.

הנושא המרכזי השנה

כנס מיט"ל העשירי יעסוק במקומן של רשתות חברתיות בלמידה במערכת ההשכלה הגבוהה, ויציג שאלות פדגוגיות, טכנולוגיות ואתיות העולות מכך. הכנס יעסוק בשינוי אופי ואופן הלמידה בקמפוס ומחוצה לו באמצעות הרשתות החברתיות ואמצעים אחרים (anytime, anywhere, any device): ביכולת להישאר מקוונים בכל עת, בלמידה חברתית, ובנגישות למשאבי הלמידה המאפשרת למידה מתמדת במקומות ובזמנים שונים בהתאם לצרכי הלומדים.

דגשים נוספים בכנס

1.       עידוד השיח בסביבות ידע מקוונות בהוראה אקדמית

2.       יצירת קהילה מקצועית של כל המעורבים בהוראה ובלמידה מבוססת טכנולוגיות

3.       הצגת חידושים, הצלחות ואתגרים בלמידה מבוססת טכנולוגיות, והפצתם בהשכלה הגבוהה

4.       מאגרים של חומרי למידה פתוחים ברשת, והטמעתם בלמידה

5.       טכנולוגיות פורצות דרך ואסטרטגיות להטמעתן בהוראה ובלמידה

6.       תהליכי למידה בסביבות עתירות טכנולוגיה בחינוך הגבוה ובמערכת החינוך

7.       שינויים תרבותיים, פדגוגיים וארגוניים בתפיסת ההוראה המקוונת בהשכלה הגבוהה

8.       סוגיות בשילוב יישומים טכנולוגיים לסטודנטים עם צרכים מיוחדים

 

תכנית הכנס
הכנס יכלול מגוון פעילויות, שייתנו מענה הולם ואיכותי לתחומי העניין של קהל המשתתפים:

§         הרצאות מפתח מוזמנות

§         הרצאות מוצעות

§         תערוכת פוסטרים ומצגות

§         סדנאות

 

קול קורא

ועדת התכנית מזמינה הצעות להצגה במסגרת כנס מיט"ל העשירי מסוג: (א) הרצאה, (ב) פוסטר או מצגת,
(ג) סדנה. להלן פרטים נוספים על כל אחד מסוגי התרומות המוצעים לכנס מיט"ל העשירי.

א.       הרצאות מוצעות (כעשרים דקות להרצאה)

1.       גישות ושיטות ראויות לציון בלמידה מתוקשבת בחינוך הגבוה (best practices). נושאים לדוגמה: הפעלת לומדים בקורסים מתוקשבים ובסביבת רשתות חברתיות, עידוד הידודיות בין לומדים ובין לומדים ומרצה, עיצוב סביבה לימודית מקוונת, יישום של פדגוגיות למידה שיתופית, למידה פעילה.

2.       סוגיות בשילוב יישומים טכנולוגיים בלמידה מתוקשבת. לדוגמה: הדגמות, הנפשות, מציאות מדומה, עולמות מדומים, מחוללי מבחנים, משחקים ויישומים שיתופיים כגון ויקי.

3.       הוראה ולמידה מתוקשבת בחינוך הגבוה בהיבט המחקרי. לדוגמה: השפעת התקשוב על יעילות הלמידה, היבטים שונים שנמצאו משפיעים על ההוראה והלמידה, הערכת לומדים בקורסים מתוקשבים, שינויים וחדשנות בהוראה ובלמידה. מבוקשים גם מאמרי סקירה (review) על חידושים בתחום הלמידה המתוקשבת בארץ ובעולם.

4.       פרספקטיבה מערכתית/ארגונית על שילוב מערכות הוראה מקוונות (ברמת הקמפוס ו/או הפקולטה). לדוגמה: שיתופי פעולה בין/תוך מוסדיים, הכשרת סגל להוראה מתוקשבת, מדיניות מוסדית ואתגרים של מנהלי מערכות למידה, מודלים של עלות-תועלת, ניהול מידע, הפצת ידע.

5.       דו"ח מחקרי המסכם תוצרי פרויקטים שמומנו על ידי קרנות המחקר והפיתוח של מיט"ל (ההצעה תוגש באחריות מנהל הפרויקט).

ב.       פוסטרים ומצגות

אנו מזמינים הצעות לפוסטרים ולמצגות מקוונות במגוון נושאים הקשורים להוראה ולמידה מתוקשבת בהשכלה הגבוהה. נושאים לדוגמה: יוזמות לשילוב התקשוב ורשתות חברתיות בהוראה האקדמית, תוצאות ראשוניות של מחקרים על למידה מתוקשבת, כלים חדשים שפותחו וכדומה. חשוב להדגיש כי ההצגה של הפוסטרים והמצגות מהווה חלק בלתי נפרד מתכנית הכנס.

ג.        סדנאות

מספר סדנאות ייערכו במסגרת הכנס ביום שלפניו. הסדנאות, שייערכו בכיתות מחשבים, מיועדות לאפשר למשתתפים להתנסות ביישומים חדשים, בגישות הוראה ייחודיות וכדומה. חלק מהסדנאות מוזמנות וליתרתן נשמח לקבל הצעות לסדנאות באיכות גבוהה שיש בהן מימד של חדשנות פדגוגית וטכנולוגית.

  

פרסום ההצעות ומצגות

ההצעות שתתקבלנה להצגה בכנס יפורסמו באתר הכנס. כמו-כן, המצגות תפורסמנה באתר לאחר הכנס.

שיתוף פעולה עם Sloan Consortium

מיט"ל חברה בארגון Sloan-C ומקיימת שיתוף פעולה עם הארגון. במסגרת שיתוף הפעולה, תינתן למשתתפי הכנס האפשרות לפרסם באתר  Sloan-C(בשפה האנגלית) את תקצירי ההצעות שיתקבלו. הנחיות לגבי הגשת תקצירים באנגלית תשלחנה במועד מאוחר יותר.

 

מספר הצעות שיבחרו על ידי ועדת התכנית של הכנס יקבלו את האפשרות להרחיב את תקציר ההצעה לכדי מאמר בשפה האנגלית, אשר יתפרסם ב- JALN Journal of Asynchronous Learning Networks של Sloan-C כפרסום מטעם מיט"ל ובהתאם לקריטריונים המקובלים לפרסום.

 

קריטריונים כלליים לשיפוט ההצעות

·       רלוונטיות לתחום ולנושא הכנס

·       איכות ההצעה

·       בהירות ההצעה

·       מקוריות וחדשנות

·       תיקוף במקורות מידע

 

הנחיות להגשת ההצעות

יש להגיש הצעות נפרדות להרצאות, פוסטרים וסדנאות. ההצעות תוגשנה באמצעות אתר הכנס בלבד בכתובת: http://meital.iucc.ac.il/conf2012/form12.htm. יש להקפיד על הנחיות ההגשה המפורטות להלן.

 

מבנה ההצעה

א.      דף שער

·         שם ההצעה

·         שמות המגישים ושיוכם המוסדי

·         דוא"ל וטלפון של מציג ההצעה בכנס

·         סוג ההרצאה (הרצאה, מצגת/פוסטר, סדנה)

 

ב.      הצעה

·         שם ההצעה

·         תקציר ההצעה

·         רשימה ביבליוגרפית

·         אם נחוץ, כתובת האתר הנדון בהצעה וסיסמת כניסה

 

עריכת ההצעה

·         לכתיבת ההצעה, על שני חלקיה, יש להשתמש בקובץ תבנית (template), אותו ניתן להוריד מאתר הכנס

·         אורך התקציר לא יעלה על 1,200 מילים (לא כולל רשימה ביבליוגרפית)

·         גופן Arial גודל 12 (כותרות ב- bold)

·         רווח שורה וחצי

·         שוליים: 3 ס"מ מימין, 2 ס"מ לכיוונים האחרים

·         קובץ מסוג Word (DOC או DOCX)

 

הגשת ההצעה

·         יש להגיש את ההצעה באמצעות מנגנון ההגשה שנמצא באתר הכנס.

·         בזמן הגשת ההצעה, יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס ההגשה האלקטרוני באתר הכנס.


אתר הכנס

אתר הכנס ישמש לתקשורת בין משתתפי הכנס: להודעות, לוחות זמנים, הגשת ההצעות, תכנית הכנס, העלאת ההרצאות לשם הצגתן ולפרסומן לאחר הכנס. כתובת האתר היא: http://meital.iucc.ac.il/conf2012.

 

לוח זמנים

29.2.12

פרסום קול קורא לכנס מיט"ל העשירי

1.5.12

המועד האחרון להגשת הצעות לכנס

20.5.12

הודעה למציעים על תוצאות שיפוט ההצעות

25.5.12

הגשת תקצירים מעודכנים על ידי המציעים לפרסום באתר הכנס

5.7.12

מועד אחרון להגשת מצגות, אשר יוצגו במסגרת הכנס

9.7.12

יום הסדנאות

10.7.12

כנס מיט"ל העשירי, מכון ויצמן למדע, מכון דוידסון לחינוך מדעי ברחובות

 

אנו מודים לכם על התעניינותכם, ומקווים לראותכם שותפים
לחוויה האינטלקטואלית, התרבותית, והחברתית
של כנס מיט"ל העשירי ב- 10.7.2012.

 

להורדת הקול הקורא כ-PDF

ד"ר יוסי אלרן

פרופ' יואב יאיר

אלי שמואלי

yossi.elran@weizmann.ac.il

 

yoavya@openu.ac.il

eli@mail.iucc.ac.il

יו"ר וועדת התכנית

יו"ר מיט"ל

מנהל מיט"ל