שלום רב,

 

להזכירכם, הוחלט להאריך את המועד האחרון להגשת הצעות להרצאות, פוסטרים וסדנאות לכנס מיט"ל התשיעי בשבועיים. המועד האחרון הינו 1.5.12.


הכנס הארצי השנתי העשירי של מיט"ל, "עולם המידע הפתוח", ע"ש פרופ' נחמיה לבציון ייערך השנה  במכון ויצמן למדע, מכון דוידסון ברחובות, ביום שלישי, כ' בתמוז תשע"ב, 10.7.2012.


ועדת התוכנית מזמינה בזאת הצעות להרצאות, פוסטרים וסדנאות בהתאם לקריטריונים המופיעים בקול קורא: http://meital.iucc.ac.il/conf2012/kol_kore12.htm

את ההצעות יש להגיש באמצעות אתר הכנס בלבד בכתובת: http://meital.iucc.ac.il/conf2012/form12.htm

פרטים נוספים באתר הכנס: http://meital.iucc.ac.il/conf2012/

 

בברכה,
פרופ' יואב יאיר- יו"ר מיט"ל
ד"ר יוסי אלרן- יו"ר ועדת התוכנית
אלי שמואלי- מנהל מיט"ל