הכנס הארצי השנתי העשירי של מיט"ל 2012


בכנס מיט"ל 2012 ניתן יהיה להציג פוסטרים בדרך המסורתית (פוסטר נייר / קרטון), או בצורה אלקטרונית (מצגת או סרטון הדגמה). במושב הפוסטרים יעמדו לרשותו של כל אחד מהמציגים כ-8 דקות להצגת הפוסטר.

הנחיות להגשת פוסטר (נייר / קרטון):

· גובה הפוסטר = 120 ס"מ

· רוחב הפוסטר = 90 ס"מ

· כיתוב: אנא הקפידו על כך שהכיתוב בפוסטר יהיה בגודל אותיות המאפשר קריאה ממרחק של כמטר (גדלי פונטים לטקסט לפחות 18 ומעלה ולכותרות לפחות 24 ומעלה). אנו ממליצים על כ-200 מילים בפוסטר.

· אנא הקפידו על כך שבראש הפוסטר יופיע נושא הפוסטר, שם המחבר/ים ושם המוסד.

הערה: יש להעביר את תקציר הפוסטר (בדומה לתקציר הרצאה) באמצעות הטופס מטה לא יאוחר מיום 1.05.2012.

לאחר קבלת אישור הועדה, יש להעביר את הפוסטר ביום הכנס לעמדת הרישום עד השעה 09:00. נציגים של ועדת הארגון ידאגו לתלות אותו בצורה מקצועית.

הנחיות להגשת פוסטר אלקטרוני (מצגת / סרטון)

· אורך המצגת לא יעלה על 10 שקופיות.

· אורך סרטון הדגמה לא יעלה על 5 דקות.

· קובץ המצגת / סרטון לא יעלה בגודלו על 10 MB.

הערה: את קובץ המצגת, או הסרטון, יש להעביר באמצעות הטופס הבא לא יאוחר מיום 22.04.2012.

שאלות בנושא הפוסטרים והגשתם ניתן להפנות ל- meital@mail.iucc.ac.il

הגשת פוסטרים לכנס
*שם משפחה
*שם פרטי
תואר אקדמי
*כותרת הפוסטר
*קובץ מצורף
*ציוד הדרוש להרצאה
*הערות נוספות
להנחיות להגשת הפוסטרים