ועדת תכנית

 

פרופ' יואב יאיר

האוניברסיטה הפתוחה

יו"ר מיט"ל

ד"ר יוסי אלרן

מכון דוידסון לחינוך מדעי, מכון ויצמן למדע

יו"ר ועדת התכנית

פרופ' יהודית בר אילן         

אוניברסיטת בר-אילן

 

פרופ' יעל קלי

אוניברסיטת חיפה

 

פרופ' מיקי רונן

מכון טכנולוגי חולון

 

פרופ' מרדכי שחם

אוניברסיטת בן-גוריון

 

ד"ר דני בן צבי

אוניברסיטת חיפה

 

ד"ר אביגיל ברזילי

הטכניון

 

ד"ר אבנר כספי

האוניברסיטה הפתוחה

 

ד"ר סיגל עדן

אוניברסיטת בר-אילן

 

ד"ר דוד פונדק

מכללת אורט בראודה

 

ד"ר אלונה פורקוש-ברוך

מכללת לוינסקי לחינוך

 

ד"ר שולי קוצר

מכון דוידסון לחינוך מדעי, מכון ויצמן למדע

 

ד"ר מירי קסנר

מכון דוידסון לחינוך מדעי, מכון ויצמן למדע

 

ד"ר גלעד רביד

אוניברסיטת בן-גוריון

 

מר אלי שמואלי

מיט"ל

מנהל מיט"ל

ועדת ארגון

 

ד"ר יוסי אלרן

מכון דוידסון לחינוך מדעי, מכון ויצמן למדע

יו"ר ועדת התכנית

מר אלי שמואלי

מיט"ל

  מנהל מיט"ל

גב' שיר בן-אור

מיט"ל

גב' סיון טראו-רוזנשטיין

מכון דוידסון לחינוך מדעי

 מכון ויצמן למדע

גב' מירי שרתוק-גורודצקי

מכון דוידסון לחינוך מדעי

 מכון ויצמן למדע