הכנס הארצי השנתי האחד עשר של מיט"ל 2013


אנא דרגו את איכות הכנס לפי הקריטריונים הבאים:

תוכן

מושבי הכנס
*באיזו מידה היו ההרצאות רלוונטיות לנושא הכנס?
*איך היית מדרג\ת את איכות ההרצאות?
*באיזו מידה תרמו ההרצאות לידע שלך בתחום?

הרצאות העוגן בתחילת המושבים
באיזו מידה היו ההרצאות רלוונטיות לנושא הכנס?
איך היית מדרג/ת את איכות ההרצאות?
באיזו מידה תרמו ההרצאות לידע שלך בתחום?

הרצאת המפתח של פרופ' דפנה קולר, MOOCs and the revolution in Higher Education
באיזו מידה הייתה ההרצאה רלוונטית לנושא הכנס?
איך היית מדרג/ת את איכות ההרצאה?
באיזו מידה תרמה ההרצאה לידע שלך בתחום?

הרצאת המפתח של פרופ' שיזף רפאלי, Book, MOOC או שוק: טכנולוגיה והשכלה על קצה הצוק?
באיזו מידה הייתה ההרצאה רלוונטית לנושא הכנס?
איך היית מדרג/ת את איכות ההרצאה?
באיזו מידה תרמה ההרצאה לידע שלך בתחום?


ארגון

מיקום הכנס
עד כמה היה קל להגיע למקום?
איך היית מדרג\ת את איכות ארוחת הצהריים?

ארגון הכנס
איך היית מדרג\ת את רמת הארגון בכנס?
איך היית מדרג\ת את תפקוד צוות הכנס?


הערות, הארות ורעיונות נוספים