הכנס הארצי השנתי האחד עשר של מיט"ל 2013


טופס והנחיות לכתיבת ההצעה
להורדת טופס להגשת הצעה
הנחיות לכתיבת ההצעה להרצאה
הגשת המצגות להרצאות לכנס מיט"ל
*שם משפחה
*שם פרטי
*תואר אקדמי
*כותרת ההרצאה
קובץ מצורף
ציוד הנחוץ להרצאה
*אנא כתבו לנו תיאור קצר של עצמכם בעזרתו יציג אתכם ראש המושב שלכם