קול קורא להגשת הצעות לכנס מיט"ל האחד עשר 2013

הכנס הארצי השנתי האחד עשר של מיט"ל בנושא טכנולוגיות חדשות ודרכי הערכתן בהוראה המקוונת: כיוונים ומגמות בהשכלה הגבוהה יערך השנה באוניברסיטה העברית בירושלים, ביום חמישי, י"ב בתמוז, ה- 20.6 בשיתוף היחידה להוראה ולמידה באוניברסיטה העברית בירושלים (יה"ל). הכנס הוא מפגש ארצי רב-משתתפים, הנערך אחת לשנה באחד המוסדות האקדמיים החברים במיט"ל, ומתמקד בתיאור ההישגים והאתגרים העומדים בפני העוסקים בלמידה מתוקשבת בחינוך הגבוה ובהתוויית כיווני התפתחות לעתיד לבוא. הכנס מהווה הזדמנות מיוחדת במינה למפגש מקצועי של כל המעורבים במעשה ההוראה והלמידה המתוקשבת בהשכלה הגבוהה. הכנס יכלול הרצאות בנושא שילוב תקשוב בהוראה אקדמית בישראל, תערוכת פוסטרים ומצגות, וסדנאות אשר יערכו ביום הקודם לכנס.

בראש ועדת התכנית יעמוד השנה פרופ' אהרון פלמון (aharonp@ekmd.huji.ac.il), ראש היחידה להוראה ולמידה (יה"ל) באוניברסיטה העברית. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר הכנס: http://meital.iucc.ac.il/conf2013.

חברי הסגל האקדמי וכל המתעניינים

בתקשוב ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה בארץ

מוזמנים להגיש הצעות להצגה בכנס מיט"ל 2013 ולהשתתף בו

 

מטרות הכנס

כנס מיט"ל עוסק בשאלה כיצד ההוראה האקדמית משתנה בעקבות השימוש בטכנולוגיות מידע מתקדמות ובהתבוננות ביקורתית בהשפעות השימוש בטכנולוגיות למידה חדשניות על סטודנטים, סגל ההוראה והמערכת האקדמית בכללותה. הכנס נועד לתרום לקידום ההוראה המקוונת בהשכלה הגבוהה בארץ ולהוות מפגש מקצועי וחברתי לשותפים בעשייה החינוכית-טכנולוגית ולאלו השוקלים להצטרף אליה.

דגשים בכנס

 1. עידוד השיח בסביבות ידע מקוונות בהוראה אקדמית ולמידה מתמדת
 2. יצירת קהילה מקצועית של כל המעורבים בהוראה ובלמידה מבוססת טכנולוגיות
 3. הצגת חידושים, הצלחות ואתגרים בלמידה מבוססת טכנולוגיות
 4. מאגרים של חומרי למידה פתוחים ברשת, והטמעתם בלמידה
 5. טכנולוגיות פורצות דרך ואסטרטגיות להטמעתן בהוראה ובלמידה
 6. הצגת מקרי בוחן וחקר מקרים בהוראה ולמידה המשלבות טכנולוגיות למידה
 7. יישומיי טכנולוגיות להוראה במקצועות הרפואה: מסורת וחדשנות
 8. תהליכי למידה בסביבות עתירות טכנולוגיה בחינוך הגבוה ובמערכת החינוך
 9. משחקים רציניים ושילובם בסביבות למידה
 10. שילוב רשתות חברתיות ושינוי אופי ואופן הלמידה
 11. שינויים תרבותיים, פדגוגיים וארגוניים בתפיסת ההוראה המקוונת בהשכלה הגבוהה
 12. סוגיות בשילוב יישומים טכנולוגיים לסטודנטים עם צרכים מיוחדים
 13. הצגת מקרי בוחן וחקר מקרים בהוראה המקוונת: מבט מצד הסטודנטים 

תכנית הכנס

הכנס יכלול מגוון פעילויות, שייתנו מענה הולם ואיכותי לתחומי העניין של קהל המשתתפים:

·         הרצאות מפתח מוזמנות

·         הרצאות מוצעות

·         תערוכת פוסטרים ומצגות

·         סדנאות

 

קול קורא

ועדת התכנית מזמינה הצעות להצגה במסגרת כנס מיט"ל האחד עשר מסוג: (א) הרצאה, (ב) פוסטר או מצגת,
(ג) סדנה. להלן פרטים נוספים על כל אחד מסוגי התרומות המוצעים לכנס מיט"ל האחד עשר.

א.       הרצאות מוצעות (כעשרים דקות להרצאה) 

  1. גישות ושיטות ראויות לציון בלמידה מתוקשבת בחינוך הגבוה (best practices). נושאים לדוגמה: הפעלת לומדים בקורסים מתוקשבים ובסביבת רשתות חברתיות, עידוד הידודיות בין לומדים ובין לומדים ומרצה, עיצוב סביבה לימודית מקוונת, יישום של פדגוגיות למידה שיתופית, למידה פעילה.
  2. סוגיות בשילוב יישומים טכנולוגיים בלמידה מתוקשבת. לדוגמה: הדגמות, הנפשות, מציאות מדומה, עולמות מדומים, מחוללי מבחנים, משחקים ויישומים שיתופיים כגון ויקי.
  3. הוראה ולמידה מתוקשבת בחינוך הגבוה בהיבט המחקרי. לדוגמה: השפעת התקשוב על יעילות הלמידה, היבטים שונים שנמצאו משפיעים על ההוראה והלמידה, הערכת לומדים בקורסים מתוקשבים, שינויים וחדשנות בהוראה ובלמידה. מבוקשים גם מאמרי סקירה (review) על חידושים בתחום הלמידה המתוקשבת בארץ ובעולם.
  4. פרספקטיבה מערכתית/ארגונית על שילוב מערכות הוראה מקוונות (ברמת הקמפוס ו/או הפקולטה). לדוגמה: שיתופי פעולה בין/תוך מוסדיים, הכשרת סגל להוראה מתוקשבת, מדיניות מוסדית ואתגרים של מנהלי מערכות למידה, מודלים של עלות-תועלת, ניהול מידע, הפצת ידע.
  5. דו"ח מחקרי המסכם תוצרי פרויקטים שמומנו על ידי קרנות המחקר והפיתוח של מיט"ל (ההצעה תוגש באחריות מנהל הפרויקט).

ב.       פוסטרים ומצגות

אנו מזמינים הצעות לפוסטרים ולמצגות מקוונות במגוון נושאים הקשורים להוראה ולמידה מתוקשבת בהשכלה הגבוהה. נושאים לדוגמה: יוזמות לשילוב התקשוב ורשתות חברתיות בהוראה האקדמית, תוצאות ראשוניות של מחקרים על למידה מתוקשבת, כלים חדשים שפותחו וכדומה. חשוב להדגיש כי ההצגה של הפוסטרים והמצגות מהווה חלק בלתי נפרד מתכנית הכנס.

ג.        סדנאות

מספר סדנאות ייערכו במסגרת הכנס ביום שלפניו. הסדנאות, שייערכו בכיתות מחשבים, מיועדות לאפשר למשתתפים להתנסות ביישומים חדשים, בגישות הוראה ייחודיות וכדומה. חלק מהסדנאות מוזמנות וליתרתן נשמח לקבל הצעות לסדנאות באיכות גבוהה שיש בהן מימד של חדשנות פדגוגית וטכנולוגית.

  

פרסום ההצעות ומצגות

ההצעות שתתקבלנה להצגה בכנס יפורסמו באתר הכנס. כמו כן, המצגות תפורסמנה באתר לאחר הכנס.

 

קריטריונים כלליים לשיפוט ההצעות

·       רלוונטיות לתחום ולנושא הכנס

·       איכות ההצעה

·       בהירות ההצעה

·       מקוריות וחדשנות

·       תיקוף במקורות מידע

 

הנחיות להגשת ההצעות

יש להגיש הצעות נפרדות להרצאות, פוסטרים וסדנאות. ההצעות תוגשנה באמצעות אתר הכנס בלבד בכתובת: http://meital.iucc.ac.il/conf2013/form13.htm. יש להקפיד על הנחיות ההגשה המפורטות להלן.

מבנה ההצעה

א.      דף שער

·         שם ההצעה

·         שמות המגישים ושיוכם המוסדי

·         דוא"ל וטלפון של מציג ההצעה בכנס

·         סוג ההרצאה (הרצאה, מצגת/פוסטר, סדנה)

 

ב.      הצעה

·         שם ההצעה

·         תקציר ההצעה

·         רשימה ביבליוגרפית

·         אם נחוץ, כתובת האתר הנדון בהצעה וסיסמת כניסה

 

עריכת ההצעה

·         לכתיבת ההצעה, על שני חלקיה, יש להשתמש בקובץ תבנית (template), אותו ניתן להוריד מאתר הכנס

·         אורך התקציר לא יעלה על 1,000 מילים (לא כולל רשימה ביבליוגרפית)

·         גופן Arial גודל 12 (כותרות ב- bold)

·         רווח שורה וחצי

·         שוליים: 3 ס"מ מימין, 2 ס"מ לכיוונים האחרים

·         קובץ מסוג Word (DOC או DOCX)

 

הגשת ההצעה

·         יש להגיש את ההצעה באמצעות מנגנון ההגשה שנמצא באתר הכנס.

·         בזמן הגשת ההצעה, יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס ההגשה האלקטרוני באתר הכנס.


אתר הכנס

אתר הכנס ישמש לתקשורת בין משתתפי הכנס: להודעות, לוחות זמנים, הגשת ההצעות, תכנית הכנס, העלאת ההרצאות לשם הצגתן ולפרסומן לאחר הכנס. כתובת האתר היא: http://meital.iucc.ac.il/conf2013.

 

לוח זמנים

22.2.13

פרסום קול קורא לכנס מיט"ל האחד עשר

17.4.13

המועד האחרון להגשת הצעות לכנס

10.5.13

הודעה למציעים על תוצאות שיפוט ההצעות

22.5.13

הגשת תקצירים מעודכנים על ידי המציעים לפרסום באתר הכנס

17.6.13

מועד אחרון להגשת מצגות, אשר יוצגו במסגרת הכנס

19.6.13

יום הסדנאות

20.6.13

כנס מיט"ל האחד עשר

 

אנו מודים לכם על התעניינותכם, ומקווים לראותכם שותפים
לחוויה האינטלקטואלית, התרבותית, והחברתית
של כנס מיט"ל האחד עשר ב- 20.6.2013.

 

להורדת הקול הקורא ב-PDF

פרופ' אהרון פלמון 

פרופ' יואב יאיר

אלי שמואלי

aharonp@ekmd.huji.ac.il

 

yoavya@openu.ac.il

eli@mail.iucc.ac.il

יו"ר ועדת התכנית

יו"ר מיט"ל

מנהל מיט"ל