הנחיות להגשת הצעות להרצאות

מבנה ההצעה

א.      דף שער

·         שם ההצעה

·         שמות המגישים ושיוכם המוסדי

·         דוא"ל וטלפון של מציג ההצעה בכנס

·         סוג ההרצאה (ראה רשימת סוגים לעיל)

ב.      הצעה

·         שם ההצעה

·         תקציר ההצעה

·         רשימה ביבליוגרפית

·         אם נחוץ, כתובת האתר הנדון בהצעה וסיסמת כניסה

 

כתיבת ועריכת ההצעה

·         לכתיבת ההצעה, על שני חלקיה, יש להשתמש בקובץ תבנית (template), אותו ניתן להוריד מאתר הכנס 

·         אורך התקציר לא יעלה על 1,200 מילים (לא כולל רשימה ביבליוגרפית)

·         גופן Arial גודל 12 (כותרות ב- bold)

·         רווח שורה וחצי

·         שוליים: 3 ס"מ מימין, 2 ס"מ לכיוונים האחרים

·         קובץ מסוג Word (2003 או 2007) או מסוג RTF


הגשת ההצעה

·         יש להגיש את ההצעה באמצעות מנגנון ההגשה שנמצא באתר הכנס.

·         בזמן הגשת ההצעה, יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס ההגשה האלקטרוני באתר הכנס.