הכנס הארצי השנתי העשירי של מיט"ל 2012


ההשתתפות בהרשמה המוקדמת לכנס מיט"ל העשירי הינה בתשלום של 100 שקלים (80 שקלים לסטודנטים). התשלום כולל את ספר הכנס וארוחת צהריים.

לאחר ה-22.6 ההרשמה לכנס תהיה בעלות של 120 שקלים (100 שקלים לסטודנטים).
*שם משפחה
*שם פרטי
*תואר אקדמי
דואר אלקטרוני
*טלפון
מוסד אקדמי\מקום עבודה