ועדת תכנית

פרופ' יואב יאיר

האוניברסיטה הפתוחה

יו"ר מיט"ל

פרופ' אהרון פלמון

האוניברסיטה העברית

 יו"ר ועדת התכנית

פרופ' יהודית בר אילן

אוניברסיטת בר אילן

פרופ' אורנה קופרמן

האוניברסיטה העברית

פרופ' יעל קלי

אוניברסיטת חיפה

 

פרופ' מיקי רונן

מכון טכנולוגי חולון

 

ד"ר אביגיל ברזילי

הטכניון

ד"ר ענת כהן

אוניברסיטת תל אביב

ד"ר סיגל עדן

אוניברסיטת בר-אילן

 

ד"ר דוד פונדק

מכללת אורט בראודה

 

ד"ר אלונה פורקוש-ברוך

מכללת לוינסקי לחינוך

 

ד"ר גילה קורץ

המרכז ללימודים אקדמיים, אור יהודה

 

ד"ר גלעד רביד

אוניברסיטת בן-גוריון

 

מר אלי שמואלי

מיט"ל

מנהל מיט"ל

ועדת ארגון

פרופ' אהרון פלמון

האוניברסיטה העברית

יו"ר ועדת התכנית

מר אלי שמואלי

מיט"ל

מנהל מיט"ל

גב' עלמה איגרא

מיט"ל

 

גב' שיר בן אור

מיט"ל