הכנס הארצי השנתי השנים עשר של מיט"ל 2014

הכנס הארצי השנתי השנים עשר של מיט"ל (הפועלת במסגרת מחב"א) בנושא טכנולוגיות חדשות בהוראה ולמידה בהשכלה הגבוהה: כיוונים ומגמות יערך השנה במכללת לוינסקי לחינוך, ביום רביעי, ד' תמוז, ה-2.7. הכנס הוא מפגש ארצי רב-משתתפים, הנערך אחת לשנה באחד המוסדות האקדמיים החברים במיט"ל, ומתמקד בתיאור ההישגים והאתגרים העומדים בפני העוסקים בלמידה מתוקשבת בחינוך הגבוה ובהתוויית כיווני התפתחות לעתיד לבוא בארץ ובעולם. הכנס מהווה הזדמנות ייחודית למפגש מקצועי של כל המעורבים במעשה ההוראה והלמידה המתוקשבת בהשכלה הגבוהה. הכנס יכלול הרצאות בנושא שילוב תקשוב בהוראה אקדמית בישראל, תערוכת פוסטרים, מצגות וסדנאות. חברי הסגל האקדמי וכל המתעניינים בתקשוב ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה בארץ מוזמנים להשתתף בכנס. 

יושב ראש הכנס השנה הוא פרופ' יואב יאיר, יו"ר מיט"ל (yoavya@openu.ac.il), בראש ועדת התוכנית עומדת ד"ר אלונה פורקוש-ברוך, ראש תחום תקשוב בחינוך במכללת לוינסקי לחינוך (alonabar@levinsky.ac.il), ובראש ועדת הארגון עומד אלי שמואלי, מנהל מיט"ל (eli@mail.iucc.ac.il)