קול קורא להגשת הצעות לכנס מיט"ל השניים עשר 2014

הכנס הארצי השנתי השניים עשר של מיט"ל בנושא טכנולוגיות חדשות בהוראה ולמידה בהשכלה הגבוהה: כיוונים ומגמות יערך השנה במכללת לוינסקי לחינוך, ביום רביעי, ד' תמוז תשע"ד, ה- 2.7.2014. הכנס נערך אחת לשנה באחד המוסדות האקדמיים החברים במיט"ל, ומתמקד בתיאור ההישגים והאתגרים בלמידה מתוקשבת בחינוך הגבוה וכיווני התפתחות עתידיים.

פרטים ניתן למצוא באתר הכנס: http://meital.iucc.ac.il/conf2014.

חברי הסגל האקדמי, סטודנטים לתארים מתקדמים וכל המתעניינים בתקשוב ההוראה, במוסדות להשכלה גבוהה, במערכות חינוך ובגופי מחקר ופיתוח מוזמנים להגיש הצעות להצגה בכנס מיט"ל 2014 ולהשתתף בו

מטרות הכנס

§         הצגת השינויים והמגמות העכשוויות בהוראה האקדמית בארץ ובעולם בעקבות השימוש בטכנולוגיות מידע מתקדמות.

§         היכרות הדדית של שימושי טכנולוגיה במוסדות השונים, ויצירת במה לשיתופי פעולה במחקר ובפיתוח ההוראה מתוקשבת במערכת ההשכלה הגבוהה.

§         התבוננות ביקורתית בהשפעות השימוש בטכנולוגיות למידה חדשניות על סטודנטים, סגל ההוראה והמערכת האקדמית בכללותה.

נושאי הכנס

 • חידושים, הצלחות ואתגרים בלמידה מבוססת טכנולוגיות (Best Practices)
 • מאגרים של חומרי למידה פתוחים ברשת והטמעתם בלמידה
 • טכנולוגיות חדשות ואסטרטגיות להטמעתן בהוראה ובלמידה
 • תהליכי למידה בסביבות עתירות טכנולוגיה בחינוך הגבוה ובמערכות חינוך והדרכה
 • פרטיות וסוגיות אתיות הכרוכות בשימושי טכנולוגיה בהוראה
 • קורסים אקדמיים פתוחים ברשת והשפעותיהם העתידיות
 • מישחוק ומשחקים רציניים בהוראה האקדמית
 • שילוב רשתות חברתיות ושינוי אופי ואופן הלמידה
 • שינויים תרבותיים, פדגוגיים וארגוניים בתפיסת ההוראה המתוקשבת בהשכלה הגבוהה
 • טכנולוגיה מסייעת ושימוש בטכנולוגיה בקרב סטודנטים עם צרכים מיוחדים בחינוך הגבוה
 • דו"ח מחקרי המסכם תוצרי פרויקטים שמומנו על ידי קרנות המחקר והפיתוח של מיט"ל

 

 תכנית הכנס

הכנס יכלול הרצאות מפתח מוזמנות
, הרצאות עוגן תמטיות על ידי בכירי החוקרים בארץ, הרצאות במושבים, תערוכת פוסטרים ומצגות, וסדנאות בסמוך למועד הכנס (שיתפרסמו להרשמה מראש).

 

קול קורא

ועדת התכנית מזמינה הצעות להצגה במסגרת כנס מיט"ל השניים עשר מסוג:

א. הרצאה (רבע שעה +חמש דקות לשאלות)

ב. פוסטרים ומצגות

בפורמט זה יוצגו תוצאות ראשוניות של מחקרים על הוראה ולמידה מתוקשבת, יוזמות לשילוב התקשוב בהוראה האקדמית, כלים חדשים שפותחו וכדומה. חשוב להדגיש כי ההצגה של הפוסטרים והמצגות מהווה חלק בלתי נפרד מתכנית הכנס.

ג. סדנאות

הסדנאות ייערכו בסמוך ליום הכנס. ובמהלכן נאפשר למשתתפים להתנסות ביישומים חדשים, בגישות הוראה ייחודיות וכדומה. נשמח לקבל הצעות לסדנאות באיכות גבוהה המתמקדות בחדשנות פדגוגית וטכנולוגית.

 

פרסום ההצעות ומצגות

ההצעות שתתקבלנה להצגה בכנס יפורסמו באתר הכנס. כמו כן, המצגות תפורסמנה באתר לאחר הכנס.

 

שיתוף פעולה עם Sloan Consortium

מיט"ל חברה בארגון Sloan-C. במסגרת שיתוף הפעולה עם הארגון, יבחרו מספר הצעות על-ידי ועדת התכנית של הכנס. מגישי הצעות אלו יקבלו את האפשרות להרחיב את תקציר ההצעה לכדי מאמר בשפה האנגלית, אשר יתפרסם בכתב העת -JALN- Journal of Asynchronous Learning Networks של Sloan-C כפרסום מטעם מיט"ל ובהתאם לקריטריונים המקובלים לפרסום.

 

הנחיות לגבי הגשת תקצירים באנגלית תשלחנה למגישי ההצעות הנבחרות במועד מאוחר יותר.

 

קריטריונים כלליים לשיפוט ההצעות

·         רלוונטיות לתחום ולנושא הכנס

·         איכות ההצעה

·         בהירות ההצעה

·         מקוריות וחדשנות

·         תיקוף במקורות מידע (במידה ורלוונטי)

 

לוח זמנים

24.2.14

פרסום קול קורא לכנס מיט"ל השניים עשר

27.4.14

המועד האחרון להגשת הצעות לכנס

12.5.14

הודעה למציעים על תוצאות שיפוט ההצעות

20.5.14

הגשת תקצירים מעודכנים על ידי המציעים לפרסום באתר הכנס

22.6.14

מועד אחרון להגשת מצגות, אשר יוצגו במסגרת הכנס

1.7.14

יום הסדנאות

2.7.14

כנס מיט"ל השניים עשר

 

 

אנו מודים לכם על התעניינותכם, ומקווים לראותכם שותפים
לחוויה האינטלקטואלית, התרבותית, והחברתית
של כנס מיט"ל השניים עשר ב- 2.7.2014.

 

 

פרופ' יואב יאיר

אלי שמואלי

ד"ר אלונה פורקוש-ברוך

yoavya@openu.ac.il

eli@mail.iucc.ac.il

alonabar@levinsky.ac.il

 

יו"ר מיט"ל

מנהל מיט"ל

יו"ר ועדת התכנית