סוגי ההצעות בכנס מיט"ל

א.  הרצאות מוצעות (כעשרים דקות להרצאה) 


1.  גישות ושיטות ראויות לציון בלמידה מתוקשבת בחינוך הגבוה (best practices). נושאים לדוגמה: הפעלת לומדים בקורסים מתוקשבים ובסביבת רשתות חברתיות, עידוד הידודיות בין לומדים ובין לומדים ומרצה, עיצוב סביבה לימודית מקוונת, יישום של פדגוגיות למידה שיתופית, למידה פעילה.

2.  סוגיות בשילוב יישומים טכנולוגיים בלמידה מתוקשבת. לדוגמה: הדגמות, הנפשות, מציאות מדומה, עולמות מדומים, מחוללי מבחנים, משחקים ויישומים שיתופיים כגון ויקי.

3.  הוראה ולמידה מתוקשבת בחינוך הגבוה בהיבט המחקרי. לדוגמה: השפעת התקשוב על יעילות הלמידה, היבטים שונים שנמצאו משפיעים על ההוראה והלמידה, הערכת לומדים בקורסים מתוקשבים, שינויים וחדשנות בהוראה ובלמידה. מבוקשים גם מאמרי סקירה (review) על חידושים בתחום הלמידה המתוקשבת בארץ ובעולם.

4.  פרספקטיבה מערכתית/ארגונית על שילוב מערכות הוראה מקוונות (ברמת הקמפוס ו/או הפקולטה). לדוגמה: שיתופי פעולה בין/תוך מוסדיים, הכשרת סגל להוראה מתוקשבת, מדיניות מוסדית ואתגרים של מנהלי מערכות למידה, מודלים של עלות-תועלת, ניהול מידע, הפצת ידע.

5.  דו"ח מחקרי המסכם תוצרי פרויקטים שמומנו על ידי קרנות המחקר והפיתוח של מיט"ל (ההצעה תוגש באחריות מנהל הפרויקט).


ב.  פוסטרים ומצגות


אנו מזמינים הצעות לפוסטרים ולמצגות מקוונות במגוון נושאים הקשורים להוראה ולמידה מתוקשבת בהשכלה הגבוהה. נושאים לדוגמה: יוזמות לשילוב התקשוב ורשתות חברתיות בהוראה האקדמית, תוצאות ראשוניות של מחקרים על למידה מתוקשבת, כלים חדשים שפותחו וכדומה. חשוב להדגיש כי ההצגה של הפוסטרים והמצגות מהווה חלק בלתי נפרד מתכנית הכנס.


ג.  סדנאות


מספר סדנאות ייערכו במסגרת הכנס ביום שלפניו. הסדנאות, שייערכו בכיתות מחשבים, מיועדות לאפשר למשתתפים להתנסות ביישומים חדשים, בגישות הוראה ייחודיות וכדומה. חלק מהסדנאות מוזמנות וליתרתן נשמח לקבל הצעות לסדנאות באיכות גבוהה שיש בהן מימד של חדשנות פדגוגית וטכנולוגית.


ד"ר אלונה פורקוש-ברוך

פרופ' יואב יאיר

אלי שמואלי

alonabar@levinsky.ac.il


yoavya@openu.ac.il

eli@mail.iucc.ac.il

יו"ר וועדת התכנית

יו"ר מיט"ל

מנהל מיט"ל