הנחיות למציגי פוסטרים

 

בכנס מיט"ל 2014 ניתן יהיה להציג פוסטרים בדרך המסורתית (פוסטר נייר / קרטון), או בצורה אלקטרונית (מצגת או סרטון הדגמה). במושב הפוסטרים יעמדו לרשותו של כל אחד מהמציגים כ-4 דקות להצגת הפוסטר.

 

הנחיות להגשת פוסטר (נייר / קרטון):

 

·         גובה הפוסטר = 120 ס"מ

·         רוחב הפוסטר = 90 ס"מ

·         כיתוב: אנא הקפידו על כך שהכיתוב בפוסטר יהיה בגודל אותיות המאפשר קריאה ממרחק של כמטר (גדלי פונטים לטקסט לפחות 18 מעלה ולכותרות לפחות 24 ומעלה).

·         אנא הקפידו על כך שבראש הפוסטר יופיע נושא הפוסטר, שם המחבר/ים ושם המוסד.

 

הערה: את הפוסטר יש להעביר ביום הכנס לעמדת הרישום עד השעה 09:00. נציגים של ועדת הארגון ידאגו לתלות אותו בצורה מקצועית.

 

הנחיות להגשת פוסטר אלקטרוני (מצגת / סרטון) (שימו לב: הכוונה לפוסטר שמוצג ברחבת הפוסטרים במהלך היום. במושב הפוסטרים ניתן להציג 2-3 שקופיות לכל היותר). 

 

·         אורך המצגת לא יעלה על 10 שקופיות.

·         אורך סרטון הדגמה לא יעלה על 5 דקות.

·         קובץ המצגת / סרטון לא יעלה בגודלו על 10 MB.

 

הערה: את קובץ המצגת, או הסרטון, יש להעביר באמצעות הטופס הבא לא יאוחר מיום 30.06.2014.

שאלות בנושא הפוסטרים והגשתם ניתן להפנות ל- meital@mail.iucc.ac.il