פוסטרים שיוצגו בכנס מיט"ל 2014

מושב פוסטרים ראשון:

יו"ר: פרופ' ניצה דוידוביץ

עמדות סטודנטים כלפי למידה בקורס משולב טכנולוגיות ווב 2.0

אסתי צביון, גילה קורץ ויאיר צדוק, המרכז ללימודים אקדמיים, אור יהודה

מתמטיקה וחוויה – הילכו השניים יחדיו?

ניצה דוידוביץ, רומן יביץ ונלי קלר, אוניברסיטת אריאל

 

סרטי הדרכה כפעילות הכנה למעבדות בביוכימיה לסטודנטים לתואר ראשון

סווטלנה אפנסנקו, אביגיל ברזילי ורויטל טל, טכניון

 

DDDL - A Descriptive, Didactic, and Dynamic Programming Language for Methodically Visualizing Scientific Terms and their Absorption

דן אופיר, אוניברסיטת אריאל

 

חדר מורים לומד – אני ואתה נשנה את (ה)עולם הלמידה

טל לוי וקרן עיני, המרכז האקדמי רופין

 

"מעבר לדלת"-למידה משמעותית בסביבה חדשנית במחוז המרכז

אורית טאטי ורותי סלומון, משרד החינוך, תקשוב מחוז מרכז

 

בחינת הקשר בין שילוב אנימציות דינאמיות בהוראת מתמטיקה לידע ולדרכי הבנייתו, למוטיבציה ללמידה ולתחושת מסוגלות עצמית בקרב תלמידי חטיבת ביניים וסטודנטים להשכלה גבוהה

זהבית כהן, טלי מירנדה ומירב טופול-עמרם, מכללת לוינסקי

 

הכשרת פרחי הוראה ברוח כתו"ם באקדמית גורדון

ענת סוזן, זהבה אפל ורות אלמגור, מכון דוידסון, אקדמית גורדון

 

תכנים פדגוגיים ואסטרטגיות הוראה כמשפיעים על הלמידה בקורס תקשוב באקדמיה

גבריאל חזות ויעל במברגר, מכללה ירושלים

 

למי נגיש אתר הקורס?

אפרת פיטרסה, האוניברסיטה הפתוחה

 

Online Information literacy course for Historians

נעמה פרידמן, יהודית ברונשטיין ואורנה רוש

אוניברסיטת חיפה

 

מאפייני הספר הדיגיטלי ותפיסות פדגוגיות וארגוניות בתכנית לשילוב ספרים דיגיטליים במערכת החינוך

נגה מגן-נגר, עפרה עופרי, ליזי כהן, רויטל אשר ורוני דיין

משרד החינוך

שיפור ההוראה – שימוש בהקלטות, סימולטורים ורשת הפניה

שמעון כהן

המרכז ללימודים אקדמיים, אור יהודה

להיות או לא להיות? בהרצאה...

תומר שגיא ואביגדור גל, הטכניון

 

מושב פוסטרים שני:

יו"ר: ד"ר אורית צייכנר

פרויקט לימודי יהדות, תפיסות סטודנטים ביחס למושג אתיקה ביהדות בקורס מתוקשב "אתיקה יהודית ברפואה"

עקיבא ברגר, בני גזונדהייט ואורית צייכנר

אוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת בר-אילן, מכללת סמינר הקיבוצים

 

מחשבי לוח ותפיסות הוראה בבית הספר

מירית גולדרינג-בוימשטיין ואורית צייכנר

מכללת סמינר הקיבוצים

סיפור מקרה: השפעת השימוש בתגים דיגיטליים בהשתלמות מורים

אביב צמח ונעמה כהן ברוכי, המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מטח)

 

הרחבת הכלי המתמטי האוניברסאלי "הנוסחא-4" לסביבה מתוקשבת של תרגול והערכה "עבודות להגשה"

פיליפ סלובוצקי, יבגני רויז וויטלי פרידלנסקי, מכללת לוינסקי לחינוך

 

תוכנית חלוץ לקורס מתוקשב בלימודי היסטוריה באקדמיה: היבטים פדגוגיים בתהליכי התאמת קורס פרונטלי לקורס מתוקשב מלא

אורית צייכנר ואורי בר נוי, אוניברסיטת בר אילן, סמינר הקיבוצים

 

הדרך שלא נבחרה – על הנסיגה מפדגוגיה של "שיתוף" ב-K12

ג'יי הורוויץ, מכון מופ"ת

 

Scientix: איגום התוצרים של תכניות המו"פ האירופי בחינוך למדעים והטמעתם תוך שימוש באמצעים מתוקשבים מתקדמים

דב וינר ו- Àgueda Gras-Velázquez, עמותת מקש

 

העתק הדבק- תוכנה לבדיקת מקוריות עבודות אקדמאיות בקורס מתוקשב

יובב עשת וערבה רוטמן, 

מכללת צפת, מכללת עמק יזרעאל

 

Engineering College Lectures Reluctance To Adopt Online Courses

דוד פונדק ויואב דביר, אורט בראודה

 

פערים בתפיסת טכנולוגיות למידה כמכשול בהטמעה יעילה: המקרה של הטמעת לוחות חכמים במערכת החינוך

תמר שוורץ, אורית אבידב-אונגר ויורם עשת-אלקלעי, האוניברסיטה הפתוחה, מכללה ירושלים

 

אתר אישי למרצים בעידן של ריבוי פנים, ריבוי מדיה, היפרטקסט ושקיפות - האם נדרשת הגדרה מחודשת של "קוריקולום ויטה"?

מירה טנצר, המכללה האקדמית לחינוך, מכללת אורנים

 

השפעת החדרת טכנולוגיית צג הברייל על השתלבות סטודנטים עם עיוורון בהשכלה הגבוהה

איתי הס, מכללת לוינסקי לחינוך/אוניברסיטת חיפה/ אוניברסיטת ת"א

 

מתקוונים לשינוי עמדות ובניית אמון באמצעות מודל TEC.

מירי שינפלד, מיקי קריץ, אליין חוטר ואסמאא גנאיים, סמינר הקיבוצים, מכללת אוהלו, מכללת אלקאסמי ומכון מופ"ת

 

עמדות מורים כלפי שימוש בלוח אינטראקטיבי בהוראה ולמידה בבית הספר – חקר מקרה

ליאורה מרום, יונית בטיטו וגילה לוי-עצמון, המרכז ללימודים אקדמיים, אור יהודה