הכנס הארצי השנתי השנים עשר של מיט"ל 2014


הרשמה לסדנת Moodle (מחייב רישום לכנס מיט"ל)
קישור לרישום לכנס מיט"ל

*שם משפחה
*שם פרטי
*תואר אקדמי
*כתובת דוא"ל
טלפון/נייד
שם המוסד האקדמי/ארגון