כנס מיט"ל השלושה-עשר: רישום ומרצי העוגן.הכנס הארצי השנתי השלושה עשר של מיט"ל בנושא טכנולוגיות חדשות בהוראה ולמידה בהשכלה הגבוהה, ייערך השנה בטכניון, ביום שלישי, י"ג תמוז התשע"ה, ה-30.6.15. הכנס יתמקד בתיאור ההישגים והאתגרים העומדים בפני העוסקים בלמידה מתוקשבת בחינוך הגבוה.

תוכנית הכנס: http://meital.iucc.ac.il/conf2015/program15.htm 
רישום לכנס: http://meital.iucc.ac.il/conf2015/rishum15.htm 

הרצאות הפתיחה, הנעילה והעוגן שיינתנו בפתיחת המושבים:

Dr. Bonnie Stewart

Education: Presence, Influence and Identity

הרצאת מליאה

פרופ' דניאל לוין, טכניון

Try This at Home – Flipping the Classroom in Chemical Engineering

מודלים פדגוגים חדשניים

פרופ' שלמה מיטל, טכניון

 The World as Classroom: Learning to Create a MOOC on Creativity -  A Case Study

Moocs

אלון זכאי, עמותת נגישות

אינטרנט נגיש מהו?

טכנולוגיות ניידות

ד"ר רועי צזנה, אונ' תל אביב

חמשת סוגי המורים של העתיד

תהליכי הבנה ולמידה של לומדים

ד"ר דוד קונופניקי-  IBM

ביג דאטה למחשוב קוגניטיבי ומעבר לו

כריית נתונים בקורסים מקוונים

נעמי דרום, עיתון הארץ

- מה בעצם כל כך נורא בשיימינג

הרצאת הנעילה

 

פרטים נוספים באתר הכנס: http://meital.iucc.ac.il/conf2015

 

הרשמה לעלון הסרה מרשימת התפוצה יצירת קשר
meital@mail.iucc.ac.il |  טל:03-6460555  | פקס:03-6460557 |  רח' קלאוזנר 16 רמת אביב