קול קורא להגשת הצעות לכנס מיט"ל השלושה עשר 2015

הכנס הארצי השנתי השלושה עשר של מיט"ל בנושא טכנולוגיות חדשות בהוראה ולמידה בהשכלה הגבוהה: כיוונים ומגמות ייערך השנה בטכניון – מכון טכנולוגי לישראל ביום שלישי, י"ג תמוז התשע"ה,
ה- 30 ביוני 2015.
הכנס נערך אחת לשנה באחד המוסדות האקדמיים החברים במיט"ל, ומתמקד בתיאור ההישגים והאתגרים בלמידה מתוקשבת בחינוך הגבוה ובכיווני התפתחות עתידיים.


להורדת הקול הקורא בפורמט PDF

פרטים ניתן למצוא באתר הכנס: http://meital.iucc.ac.il/conf2015.

חברי הסגל האקדמי, סטודנטים לתארים מתקדמים וכל המתעניינים בתקשוב ההוראה
במוסדות להשכלה גבוהה, במערכות חינוך ובגופי מחקר ופיתוח

מוזמנים להגיש הצעות בעברית ובאנגלית להצגה בכנס מיט"ל השלושה עשר ולהשתתף בו

מטרות הכנס

§         הצגת השינויים והמגמות בלמידה ובהוראה אקדמית בארץ ובעולם בעקבות השימוש בטכנולוגיות מידע מתקדמות.

§         היכרות עם שימושי טכנולוגיה במוסדות השונים, ויצירת במה לשיתופי פעולה במחקר ובפיתוח ההוראה המתוקשבת במערכת ההשכלה הגבוהה.

§         התבוננות ביקורתית בהשפעות השימוש בטכנולוגיות למידה חדשניות על סטודנטים, סגל ההוראה והמערכת האקדמית בכללותה.

נושאי הכנס

 • שינויים תרבותיים, פדגוגיים וארגוניים בתפיסת ההוראה המתוקשבת בהשכלה הגבוהה
 • ההשכלה הגבוהה בראי מגמות גלובליות (כלכליות, פוליטיות ואחרות)
 • חידושים, הצלחות ואתגרים בלמידה מבוססת טכנולוגיות (Best Practices)
 • טכנולוגיות חדשות ואסטרטגיות להטמעתן בהוראה ובלמידה
 • תהליכי למידה בסביבות עתירות טכנולוגיה בחינוך הגבוה ובמערכות חינוך והוראה
 • מאגרים של חומרי למידה פתוחים ברשת והטמעתם בלמידה
 • טכנולוגיה מסייעת ושימוש בטכנולוגיה בקרב סטודנטים עם צרכים מיוחדים בחינוך הגבוה
 • קורסים אקדמיים פתוחים ברשת והשפעותיהם
 • מישחוק ומשחקים רציניים בהוראה האקדמית
 • שילוב רשתות חברתיות ושינוי אופי ואופן הלמידה (social media)
 • פרטיות וסוגיות אתיות הכרוכות בשימושי טכנולוגיה בהוראה
 • שימושים ב- big data ו- learning analytics לקידום ההשכלה הגבוהה ומערכות חינוך
 • מגמות, כלים ומתודולוגיות להערכת הלומד המקוון  (e-assessment)
 • גישות ומודלים פדגוגיים חדשניים בהוראה משלבת טכנולוגיה (למשל, ubiquitous learning cloud computing)
 • תוצרי פרויקטים ומחקרים שמומנו על ידי קרנות המחקר והפיתוח של מיט"ל

 

תכנית הכנס

הכנס יכלול הרצאות מפתח מוזמנות, הרצאות עוגן על ידי בכירי החוקרים בארץ, הרצאות במושבים, מושב פוסטרים ומצגות, וסדנאות בסמוך למועד הכנס (שיתפרסמו להרשמה מראש).

קול קורא

ועדת התכנית מזמינה הצעות להצגה במסגרת כנס מיט"ל השלושה עשר מסוג:

א. הרצאה (רבע שעה + חמש דקות לשאלות)

ב. פוסטרים ומצגות

בפורמט זה יוצגו תוצאות ראשוניות של מחקרים על הוראה ולמידה מתוקשבת, יוזמות לשילוב התקשוב בהוראה האקדמית, כלים חדשים שפותחו וכדומה. חשוב להדגיש כי ההצגה של הפוסטרים והמצגות מהווה חלק בלתי נפרד מתכנית הכנס, ותתבצע במסגרת מושב בו יוקצו מספר דקות לכל מציג פוסטר על מנת להציג את עיקרי הדברים.

ג. סדנאות

הסדנאות ייערכו בסמוך למועד הכנס. ובמהלכן נאפשר למשתתפים להתנסות ביישומים חדשים, בגישות הוראה ייחודיות, מיזמים וכדומה. נשמח לקבל הצעות לסדנאות באיכות גבוהה המתמקדות בחדשנות פדגוגית וטכנולוגית.

 

פרסום ההצעות ומצגות

ההצעות שתתקבלנה להצגה בכנס יפורסמו באתר הכנס. כמו כן, המצגות תפורסמנה באתר לאחר הכנס.

 

קריטריונים כלליים לשיפוט ההצעות

·         רלוונטיות לתחום ולנושא הכנס

·         איכות אקדמית של ההצעה

·         בהירות ההצעה

·         מקוריות וחדשנות

לוח זמנים

19.2.15

פרסום קול קורא לכנס מיט"ל השלושה עשר

13.4.15

המועד האחרון להגשת הצעות לכנס

18.5.15

הודעה למציעים על תוצאות שיפוט ההצעות

26.5.15

הגשת תקצירים מעודכנים על ידי המציעים לפרסום באתר הכנס

24.6.15

מועד אחרון להגשת מצגות, אשר יוצגו במסגרת הכנס

29.6.15

יום הסדנאות

30.6.15

כנס מיט"ל השלושה עשר

 

אנו מודים לכם על התעניינותכם, ומקווים לראותכם שותפים
לחוויה האינטלקטואלית, התרבותית, והחברתית

 פרופ' אהרון פלמון

אלי שמואלי

ד"ר אביגיל ברזילי

aharonp@ekmd.huji.ac.il

eli@mail.iucc.ac.il

abigailb@tx.technion.ac.il

יו"ר מיט"ל

מנהל מיט"ל

יו"ר ועדת התכנית