ועדת תכנית

פרופ' אהרון פלמון

האוניברסיטה העברית

יו"ר מיט"ל

ד"ר אביגיל ברזילי

הטכניון

 יו"ר ועדת התכנית

פרופ' דני בן-צבי

המגמה לטכנולוגיות בחינוך, אוניברסיטת חיפה, LINKS-I-CORE

 

פרופ' יהודית בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' שרה גורי-רוזנבליט

האוניברסיטה הפתוחה

 

פרופ' יואב יאיר

המרכז הבינתחומי הרצליה

 

פרופ' דניאל לוין

הטכניון

פרופ' רפי נחמיאס

אוניברסיטת תל אביב

פרופ' מיקי רונן

מכון טכנולוגי חולון

 

ד"ר אורית אבידב-אונגר

המכללה האקדמית אחווה

 

ד"ר רונן המר

מכון טכנולוגי חולון

 

ד"ר תמי זייפרט

סמינר הקיבוצים

 

ד"ר ענת כהן

אוניברסיטת תל אביב

ד"ר סיגל להב-שר

מלמ"ד

 

ד"ר טל סופר

אוניברסיטת תל אביב

 

ד"ר דוד פונדק

מכללת אורט בראודה

 

ד"ר אלונה פורקוש-ברוך

מכללת לוינסקי לחינוך

 

ד"ר אורית צייכנר

מכללת סמינר הקיבוצים, אוניברסיטת בר אילן

 

ד"ר גלעד רביד

אוניברסיטת בן-גוריון

 

מר אלי שמואלי

מיט"ל

מנהל מיט"ל

ד"ר הדס שמע

מיט"ל

 

ועדת ארגון

מר אלי שמואלי

מיט"ל

מנהל מיט"ל

ד"ר הדס שמע

גב' סיגלית לבנת

מיט"ל

מיט"ל