אנא דרגו את איכות הכנס לפי הקריטריונים הבאים:

תוכן

מושבי הכנס
*באיזו מידה היו ההרצאות רלוונטיות לנושא הכנס?
*איך היית מדרג\ת את איכות ההרצאות?
*באיזו מידה תרמו ההרצאות לידע שלך בתחום?

הרצאות העוגן בתחילת המושבים
באיזו מידה היו ההרצאות רלוונטיות לנושא הכנס?
איך היית מדרג/ת את איכות ההרצאות?
באיזו מידה תרמו ההרצאות לידע שלך בתחום?

הרצאת המפתח של פרופ' רפי נחמיאס, "הוראה מקוונת בהשכלה הגבוהה: היש חדש תחת השמש?"
באיזו מידה הייתה ההרצאה רלוונטית לנושא הכנס?
איך היית מדרג/ת את איכות ההרצאה?
באיזו מידה תרמה ההרצאה לידע שלך בתחום?

הרצאת הנעילה של ד"ר אורית פישמן-אפורי, "על זכויות יוצרים והשכלה גבוהה: מאבק ההנגשה"
באיזו מידה הייתה ההרצאה רלוונטית לנושא הכנס?
איך היית מדרג/ת את איכות ההרצאה?
באיזו מידה תרמה ההרצאה לידע שלך בתחום?


על אלו נושאים מן הרצאות העוגן תהיה/י מעוניין/ת לשמוע בהרחבה במפגשים הבאים של מיט"ל?


על אלו נושאים מן ההרצאות הרגילות במושבים תהיה/י מעוניין/ת לשמוע בהרחבה במפגשים הבאים של מיט"ל?


הערות, הארות ורעיונות נוספים


ארגון

מיקום הכנס
עד כמה היה קל להגיע למקום?
איך היית מדרג/ת את תפקוד צוות הכנס?

ארגון הכנס
איך היית מדרג/ת את רמת הארגון בכנס?
איך היית מדרג/ת את איכות ארוחת הצהריים?