טופס והנחיות לכתיבת ההצעה
להורדת טופס והנחיות להגשת הצעות
שימו לב! עליכן/ם לשלוח את הטופס (פרטי הקשר וההצעה) כקובץ יחיד, כפי שהם מופיעים בתבנית, ואין להפרידם.
*שם משפחה
*שם פרטי
*תואר אקדמי
*כתובת דואר אלקטרוני
*כותרת ההרצאה
*קובץ מצורף
ציוד הנחוץ להרצאה
*אנא כתבו לנו תיאור קצר של עצמכם בעזרתו יציג אתכם ראש המושב שלכם