מועד הכנס

הכנס יתקיים בטכניון - מכון טכנולוגי לישראל, ביום ג', י"ג בתמוז תשע"ה, ה-30.6.2015

 

מיקום הכנס 

הכנס יערך בטכניון - מכון טכנולוגי לישראל.


תשלום

ההשתתפות בכנס מיט"ל השלושה עשר הינה בתשלום. התשלום כולל ארוחת צהריים.

 

לוח זמנים

19.2.15

פרסום קול קורא לכנס מיט"ל השלושה עשר

12.4.15

המועד האחרון להגשת הצעות לכנס

18.5.15

שליחת תשובות למציעים

26.5.15

הגשת תקצירים מעודכנים על ידי המציעים לפרסום באתר הכנס

24.6.15

מועד אחרון להגשת מצגות, אשר יוצגו במסגרת הכנס

30.6.15

כנס מיט"ל השלושה עשר


חניה

תתאפשר חניה בשעות הכנס בשטח הטכניון למשתתפים.  


הוראות הגעה



בכל שאלה ניתן לפנות ל- meital@mail.iucc.ac.il