קול קורא להגשת הצעות לכנס מיט"ל האחד עשר 2013

הכנס הארצי השנתי האחד עשר של מיט"ל בנושא טכנולוגיות חדשות ודרכי הערכתן בהוראה המקוונת: כיוונים ומגמות בהשכלה הגבוהה יערך השנה באוניברסיטה העברית בירושלים, ביום חמישי, י"ב בתמוז, ה- 20.6 בשיתוף היחידה להוראה ולמידה באוניברסיטה העברית בירושלים (יה"ל). הכנס הוא מפגש ארצי רב-משתתפים, הנערך אחת לשנה באחד המוסדות האקדמיים החברים במיט"ל, ומתמקד בתיאור ההישגים והאתגרים העומדים בפני העוסקים בלמידה מתוקשבת בחינוך הגבוה ובהתוויית כיווני התפתחות לעתיד לבוא. הכנס מהווה הזדמנות מיוחדת במינה למפגש מקצועי של כל המעורבים במעשה ההוראה והלמידה המתוקשבת בהשכלה הגבוהה. הכנס יכלול הרצאות בנושא שילוב תקשוב בהוראה אקדמית בישראל, תערוכת פוסטרים ומצגות, וסדנאות אשר יערכו ביום הקודם לכנס.

בראש ועדת התכנית יעמוד השנה פרופ' אהרון פלמון (aharonp@ekmd.huji.ac.il), ראש היחידה להוראה ולמידה (יה"ל) באוניברסיטה העברית. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר הכנס: http://meital.iucc.ac.il/conf2013.


חברי הסגל האקדמי וכל המתעניינים

בתקשוב ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה בארץ

מוזמנים להגיש הצעות להצגה בכנס מיט"ל 2015 ולהשתתף בו

מטרות הכנס

כנס מיט"ל עוסק בשאלה כיצד ההוראה האקדמית משתנה בעקבות השימוש בטכנולוגיות מידע מתקדמות ובהתבוננות ביקורתית בהשפעות השימוש בטכנולוגיות למידה חדשניות על סטודנטים, סגל ההוראה והמערכת האקדמית בכללותה. הכנס נועד לתרום לקידום ההוראה המקוונת בהשכלה הגבוהה בארץ ולהוות מפגש מקצועי וחברתי לשותפים בעשייה החינוכית-טכנולוגית ולאלו השוקלים להצטרף אליה.

דגשים בכנס

 1. עידוד השיח בסביבות ידע מקוונות בהוראה אקדמית ולמידה מתמדת
 2. יצירת קהילה מקצועית של כל המעורבים בהוראה ובלמידה מבוססת טכנולוגיות
 3. הצגת חידושים, הצלחות ואתגרים בלמידה מבוססת טכנולוגיות
 4. מאגרים של חומרי למידה פתוחים ברשת, והטמעתם בלמידה
 5. טכנולוגיות פורצות דרך ואסטרטגיות להטמעתן בהוראה ובלמידה
 6. הצגת מקרי בוחן וחקר מקרים בהוראה ולמידה המשלבות טכנולוגיות למידה
 7. יישומיי טכנולוגיות להוראה במקצועות הרפואה: מסורת וחדשנות
 8. תהליכי למידה בסביבות עתירות טכנולוגיה בחינוך הגבוה ובמערכת החינוך
 9. משחקים רציניים ושילובם בסביבות למידה
 10. שילוב רשתות חברתיות ושינוי אופי ואופן הלמידה
 11. שינויים תרבותיים, פדגוגיים וארגוניים בתפיסת ההוראה המקוונת בהשכלה הגבוהה
 12. סוגיות בשילוב יישומים טכנולוגיים לסטודנטים עם צרכים מיוחדים
 13. הצגת מקרי בוחן וחקר מקרים בהוראה המקוונת: מבט מצד הסטודנטים 
פרטים נוספים באתר הכנס ובקובץ המצורף

לוח זמנים

22.2.13

פרסום קול קורא לכנס מיט"ל האחד עשר

7.4.13

המועד האחרון להגשת הצעות לכנס

10.5.13

הודעה למציעים על תוצאות שיפוט ההצעות

22.5.13

הגשת תקצירים מעודכנים על ידי המציעים לפרסום באתר הכנס

17.6.13

מועד אחרון להגשת מצגות, אשר יוצגו במסגרת הכנס

19.6.13

יום הסדנאות

20.6.13

כנס מיט"ל האחד עשר

 

אנו מודים לכם על התעניינותכם, ומקווים לראותכם שותפים
לחוויה האינטלקטואלית, התרבותית, והחברתית
של כנס מיט"ל האחד עשר ב- 20.6.2013.

 

להורדת הקול הקורא ב-PDF

פרופ' אהרון פלמון 

פרופ' יואב יאיר

אלי שמואלי

aharonp@ekmd.huji.ac.il

 

yoavya@openu.ac.il

eli@mail.iucc.ac.il

יו"ר ועדת התכנית

יו"ר מיט"ל

מנהל מיט"ל