הנחיות להגשת הצעות להרצאות


מבנה ההצעה

א.      דף שער

·         שם ההצעה

·         שמות המגישים ושיוכם המוסדי

·         דוא"ל וטלפון של מציג ההצעה בכנס

·         סוג ההרצאה (הרצאה, מצגת/פוסטר, סדנה)

 

ב.      גוף ההצעה

·         שם ההצעה

·         תיאור מפורט של ההצעה

·         רשימה ביבליוגרפית

·         אם נחוץ, כתובת האתר הנדון בהצעה וסיסמת כניסה

 

עריכת ההצעה

·         לכתיבת ההצעה, על שני חלקיה, יש להשתמש בקובץ תבנית (template), אותו ניתן להוריד מאתר הכנס

·         אורך ההצעה לא יעלה על 1,500 מילים (לא כולל רשימה ביבליוגרפית)

·         גופן Arial גודל 12 (כותרות ב- bold)

·         רווח שורה וחצי

·          שיטת ציטוט APA

·         שוליים: 3 ס"מ מימין, 2 ס"מ לכיוונים האחרים

·         קובץ מסוג Word (DOC או DOCX) או RTF

 

הגשת ההצעה

·         יש להגיש את ההצעה באמצעות מנגנון ההגשה באתר הכנס 

·         בזמן הגשת ההצעה, יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס ההגשה האלקטרוני באתר הכנס.