שלום רב,
 
הכנס הארצי השנתי השניים עשר של מיט"ל, "טכנולוגיות חדשות בהוראה ולמידה בהשכלה הגבוהה: כיוונים ומגמות", יערך השנה במכללת לוינסקי לחינוך, ביום רביעי, ד' תמוז תשע"ד, ה- 2.7.2015.

ועדת התוכנית מזמינה בזאת הצעות להרצאות, פוסטרים וסדנאות בהתאם לקריטריונים המופיעים בקול הקורא: http://meital.iucc.ac.il/conf2015/call.htm.

 

את ההצעות יש להגיש באמצעות אתר הכנס בלבד בכתובת:  http://meital.iucc.ac.il/conf2015/form.htm

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר הכנס:  http://meital.iucc.ac.il/conf2015

 

בברכה, 

פרופ' יואב יאיר- יו"ר מיט"ל

ד"ר אלונה פורקוש-ברוך - יו"ר ועדת התוכנית
אלי שמואלי - מנהל מיט"ל