הנחיות למציגי פוסטרים

 

בכנס מיט"ל 2015 ניתן יהיה להציג פוסטרים בדרך המסורתית (פוסטר נייר / קרטון), או בצורה אלקטרונית (מצגת או סרטון הדגמה). הפוסטרים יוצגו מהפסקת הצהריים ואילך. 

 

הנחיות להגשת פוסטר (נייר / קרטון):

 

·         גובה הפוסטר = 120 ס"מ

·         רוחב הפוסטר = 90 ס"מ

·         כיתוב: אנא הקפידו על כך שהכיתוב בפוסטר יהיה בגודל אותיות המאפשר קריאה ממרחק של כמטר (גדלי פונטים לטקסט לפחות 18 מעלה ולכותרות לפחות 24 ומעלה).

·         אנא הקפידו על כך שבראש הפוסטר יופיע נושא הפוסטר, שם המחבר/ים ושם המוסד.

 

הערה: את הפוסטר המודפס יש להעביר ביום הכנס לעמדת הרישום עד השעה 12:00. 

 

הנחיות להגשת פוסטר אלקטרוני (מצגת / סרטון) 

 

·         אורך המצגת לא יעלה על 10 שקופיות.

·         אורך סרטון הדגמה לא יעלה על 5 דקות.


 

ניתן יהיה להציג את הפוסטר באמצעות מחשב נייד שיובא על ידי המציגים. 

שאלות בנושא הפוסטרים והגשתם ניתן להפנות ל- meital@mail.iucc.ac.il