בכנס מיט"ל 2015 ניתן יהיה להציג פוסטרים בדרך המסורתית (פוסטר נייר / קרטון), או בצורה אלקטרונית (מצגת או סרטון הדגמה).

הנחיות להגשת פוסטר (נייר / קרטון):

· גובה הפוסטר = 120 ס"מ

· רוחב הפוסטר = 90 ס"מ

· כיתוב: אנא הקפידו על כך שהכיתוב בפוסטר יהיה בגודל אותיות המאפשר קריאה ממרחק של כמטר (גדלי פונטים לטקסט לפחות 18 ומעלה ולכותרות לפחות 24 ומעלה). אנו ממליצים על כ-200 מילים בפוסטר.

· אנא הקפידו על כך שבראש הפוסטר יופיע נושא הפוסטר, שם המחבר/ים ושם המוסד.

הערה: לרשות המשתתפים תעמוד עמדה להצגת הפוסטר באמצעות מחשב נייד (על המשתתפים להביא עמם את המחשב הנייד). בנוסף, יש להעביר את תקציר הפוסטר (בדומה לתקציר הרצאה) באמצעות הטופס מטה לא יאוחר מיום 25.06.2015.

הגשת פוסטרים לכנס
*שם משפחה
*שם פרטי
תואר אקדמי
*כותרת הפוסטר
*קובץ מצורף
טופס להגשת הצעה לפוסטר/מצגת
להנחיות להגשת הפוסטרים