הכנס הארצי השנתי העשירי של מיט"ל 2012


רישום לסדנה
רישום לסדנה של Eric Frank, Open Source Books + Business Models: Nonsense or Necessity
הסדנה תתקיים ב9/7 ב10:00 במט"ח.
*שם משפחה
*שם פרטי
תואר אקדמי
*דואר אלקטרוני
*טלפון / נייד
*מוסד אקדמי / ארגון