אמנות קדמונית, עתיקה וקלאסית

סוג: אתר מלווה קורס 

מוסד/שת"פ: אוניברסיטת בן-גוריון, אוניברסיטת חיפה

סביבת הפעלה: HighLearn    http://hl2.bgu.ac.il

 

קהל יעד: אמנות, היסטוריה, כלל אוניברסיטאי.

רציונאל: קורס מקוון יוצר קורס אטרקטיבי ללימוד מהנה ומועיל, תוך נגישות אופטימאלית למגוון הדינאמי של חומרי הקורס ותכניו ואשר מאפשר המחשה ויזואלית עשירה.

תאור: קורס יסוד בתולדות האמנות המקנה מיומנויות של ניתוח חזותי וכלים להערכה ולביקורת היסטורית ואמנותית. מטרתו לחשוף את התלמיד למגוון רחב של יצירות אמנות (בהן יצירות מופת בתחום הציור, הפיסול, האמנויות הזעירות, האדריכלות והתרבות החומרית) ולהתפתחויות המרכזיות שחלו באמנות של תרבות המערב (יון ורומא) ושל המזרח הקדום.

לצורך כך פותחו 20 יחידות תוכן הכוללות טקסטים אינפורמטיביים ופרשניים ומאגר דימויים חזותי.

שימוש בכלים טכנולוגיים: מצגות.

יישום: אוניברסיטת בן-גוריון – תשס"ז, תשס"ח.