מיט"ל  -  מרכז   ידע   טכנולוגיות  למידה  -  הנה   יחידת   משנה  של   מחב"א   (מרכז   החישובים הבינאוניברסיטאי).   מטרת  מיט"ל  הנה  סיוע  למוסדות להשכלה  גבוהה  בישראל,  אוניברסיטאות ומכללות אקדמיות, בקידום השימוש בטכנולוגיות למידה. מיטל מקיימת פעילות ענפה בכל התחומים הקשורים לקידום הנושא:  טכנולוגיות חדשות,  פדגוגיה,  תכנים,  תמיכה,  הדרכה,  מחקר, היבטים משפטיים ועוד.


כנס השנתי החמישי של מיטל – "תקשוב בהוראה אקדמית"
כנס מיטל "תקשוב בהוראה האקדמית", ע"ש פרופ' נחמיה לבציון
שהתקיים במכון הטכנולוגי חולון,

מצגות הכנס
מחב"א


Powered by Webaxy - Migvan Effect - Intranet software solutions; organization and business web sites
Powered by Webaxy - Migvan Effect - Intranet software solutions; organization and business web sites Powered by Webaxy - Migvan Effect - Intranet software solutions; organization and business web sites Powered by Webaxy - Migvan Effect - Intranet software solutions; organization and business web sites Powered by Webaxy - Migvan Effect - Intranet software solutions; organization and business web sites