מטרות אתר משאבי הידע
תוך כדי שילובן של טכנולוגיות המידע והתקשוב, ובראשן האינטרנט, בהוראה ובלמידה במוסדות להשכלה גבוהה בעולם ובארץ, נאסף גם ידע רב בנושאים אלו. אתר משאבי מידע ללמידה מתוקשבת מרכז מקורות מידע העוסקים בלמידה מסוג זה. האתר מציע מקורות מידע מקוונים הרלוונטיים להיבטים שונים של התחום, תוך שימת דגש על עדכניות וסטנדרטים אקדמיים.

 

 

מה חדש במשאבי מידע
חיפוש מתקדם
הצעת פריט חדש
טל':03-6460555 | פקס:03-6460557 | בניין הנדסת תוכנה, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, תל אביב 69978 ת.ד. 39513 | meital@mail.iucc.ac.il
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט