הכנס השנתי השביעי של מיט"ל הכנס השנתי השביעי של מיט"ל "עולם המידע הפתוח - הוראה מתוקשבת בחינוך הגבוה", ע"ש פרופ' נחמיה לבציון ז"ל שנערך השנה בשנקר - בי"ס גבוה להנדסה ועיצוב