אודות משאבי מידע
משאבי מידע ללמידה מתוקשבת
השילוב הגובר של טכנולוגיות המידע והתקשוב, ובראשן האינטרנט, בהוראה ובלמידה במוסדות להשכלה גבוהה בעולם ובארץ, הביא עמו גם מקורות מידע רבים לתמיכה בנושא זה. מיט"ל הקימה  אתר המרכז מקורות מידע העוסקים בלמידה מתוקשבת. האתר מציע מקורות מידע מקוונים הרלוונטיים להיבטים שונים של תחום זה, תוך שימת דגש על עדכניות וסטנדרטים אקדמיים.
מטרות

להפיץ מידע וידע בתחומי הלמידה וההוראה המתוקשבות (Online Learning & Teaching).
ליצור אתר שיתופי ודינמי שירכז סביבו קהילייה פעילה של סגל הוראה, חוקרים, מפתחים סטודנטים ומתעניינים. כל החומרים המצויים באתר הם חומרים הפתוחים לקהל הרחב ברשת או חומרים שפורסמו באתר לאחר קבלת רשות מיוצריהם.
ועדת היגוי:
את האתר מלווה ועדת היגוי הכוללת נציגים ממספר אוניברסיטאות. להלן חברי הועדה:

מר אלי שמואלי, מנהל מיטל
גב' אורה זהבי, אונ' חיפה
גב' חוה מוסטיגמן, אונ' הפתוחה
נשמח לשתף פעולה עם כל מוסד/גורם המעונין לתרום מידע נוסף לאתר.
ליצירת קשר לחצו כאן
 
חיפוש מתקדם
הצעת פריט חדש
טל':03-6460555 | פקס:03-6460557 | בניין הנדסת תוכנה, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, תל אביב 69978 ת.ד. 39513 | meital@mail.iucc.ac.il
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט