כנס מיט"ל השמיני 2010 יוצא לדרך.

הכנס יתקיים ביום רביעי י"ח בתמוז תש"ע, 30.6.2010 בקמפוס האוניברסיטה הפתוחה ברעננה.

כמדי שנה, יתמקד הכנס בתיאור ההישגים והאתגרים הקיימים בלמידה מתוקשבת בחינוך הגבוה,

בסימון כיווני התפתחות לעתיד לבוא, ויהווה הזדמנות להחלפת דעות בין העוסקים בתחום.

אנא שריינו את המועד. פרטים נוספים בהמשך