‏11/11/2008

קול קורא להגשת מאמרים לספר ערוך 

שילוב טכנולוגיות ידע  במערכת החינוך בישראל

 

עורכים: דוד חן וגילה קורץ

 

אנו מבקשים לרכז ולכנס את הידע על בסיס מחקרי שהצטבר בישראל הנוגע לשילוב טכנולוגיות ידע בחינוך. אנו פונים לקהיליית החוקרות והחוקרים העוסקים בשילוב ICT במערכת החינוך בישראל להגיש הצעות למאמר בהתאם לרשימת הנושאים המפורטת להלן. בכוונתנו לכנס את המאמרים שיבחרו לספר במטרה להעמידם לרשות קהיליית המחקר בתחום, מקבלי החלטות במערכת בכל הרמות (מערכת החינוך, רשות מקומית,  בית ספר וכיתה), וכן לרשות תלמידים במוסדות להשכלה גבוהה.

 

 

נושאים

·        היבטים תיאורטיים וקוגניטיביים של שילוב התקשוב בתהליך החינוכי.

·        קביעת מדיניות תקשוב ויישומה .

·        פיתוח טכנולוגיות ידע מתקדמות (תינתן העדפה  ליישומי  ווב 2.0, ורשתות חברתיות).

·        הפצת טכנולוגיות ידע: הכשרת כוח-אדם, תשתיות שירות, רגולציה ותקצוב.

·        הטמעת תקשוב ושילוב בפועל  של אסטרטגיות  פדגוגיות חדשניות.

 

יש למקד את ההצעות   לרמה המערכתית (למשל: מדינה, יישוב, תעשיה, אקדמיה וכד'), או לרמה הארגונית (למשל: בי"ס, כיתה)  או  לרמת הפרט.

 

הנחיות לכתיבת מאמר מלא

·        אורך מאמר -  בין 3,000-5,000  מילים לא כולל תקציר וביבליוגרפיה

·        גופן david, 12 נק', רווח: שורה וחצי

·        ניתן  להגיש הצעות בעברית  

·        כללי ציטוט  ורישום ביבליוגרפי על פי APA

 

 לוח זמנים

·        מועד אחרון להגשת תקציר (עד 250 מילים)  - 11.1.2009

·        משלוח הודעה על קבלת ההצעהעד ה 30.1.2009

·        הגשת נוסח מלא של מאמר  - עד ה 1.5.2009

·        משלוח הודעה כולל הערות/תיקונים נדרשים-- עד ה 14.6.2009

·        הגשת נוסח סופי של מאמר לפרסום-- עד ה 1.9.2009

 

קריטריונים כלליים לשיפוט ההצעות

·        איכות אקדמית

·        רלוונטיות לנושאי הספר

·        מקוריות וחדשנות

 

את התקצירים והמאמרים יש לשלוח  (כקובץword  או rtf) לגילה קורץ gilak@mla.ac.il

 

                                                                                      בברכה,

 

פרופ' דוד חן וד"ר גילה קורץ

 

חיפוש מתקדם
הצעת פריט חדש
טל':03-6460555 | פקס:03-6460557 | בניין הנדסת תוכנה, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, תל אביב 69978 ת.ד. 39513 | meital@mail.iucc.ac.il
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט