הצטרפות לקבוצות עבודה

קבוצות העבודה של מיט"ל מקדמות נושאים הקשורים לשילוב טכנולוגיות למידה במערכת ההשכלה הגבוהה, וביניהם: טכנולוגיות חדשות, פדגוגיה, תכנים, היבטים משפטיים, תמיכה, הדרכה ומחקר. הפעילות בקבוצות העבודה הביאה ליצירת קבוצות מומחים בין-אוניברסיטאיים, לקביעת נהלי עבודה והחלטה מסודרים בהקשר לתקשוב המערכת, להקמת צינורות יעילים להחלפת מידע, ועוד.

קבוצת עבודה טכנולוגיות חדשות
להצטרפות לקבוצה
הקבוצה בוחנת טכנולוגיות למידה חדשות שיש בהן עניין משותף לכלל המוסדות, כלים ללמידה שיתופית, כלים לשידור שיעורים ואירועים חיים, כלים להפקת חומרי למידה, כלים לאחזור וניהול שרתי וידאו ומדיה, מאגרים ועוד.

קבוצת עבודה סביבות למידה
להצטרפות לקבוצה
פעילות הקבוצה מתמקדת באיתור ובחינה של פלטפורמות למידה סינכרונית וא-סינכרונית לצרכי המוסדות (Moodle, Highlearn, Elluminate), ומשמשת מרכז ידע לשימוש, הדרכה, הטמעה ופיתוח של הפעילות בתחום. בנוסף, מיט"ל מעמידה לרשות מוסדות החינוך באופן מרכזי שתי סביבות למידה א-סינכרוניות- Highlearn וMoodle. הקבוצה פועלת לבחינת קבוצות למידה נוספות בנוסף לאלה הקיימות, ולהתעדכנות שוטפת בנעשה בארץ ובעולם בתחום זה.

קבוצת עבודה פדגוגיה
להצטרפות לקבוצה
פעילותה של קבוצת העבודה פדגוגיה הינה החלפת דעות, שיתוף בידע וגיבוש עקרונות מנחים הנוגעים לתהליכים הפדגוגים של הלמידה המתוקשבת ושיתוף הסגל האקדמי בפעילות להוראה מתוקשבת. בנוסף, הקבוצה תפעל לקידום מחקר בתחומים הקשורים לטכנולוגיות למידה והערכת סביבות למידה מתוקשבות.

פרטים אישיים
*שם
*דוא"ל
*טלפון
*מוסד