עלון מיט"ל מס' 70
 מיט"ל   משאבי מידע ללמידה מתוקשבת הצע פריט חדש עלונים אחרונים
 
 
 

 

עלון מס' 70 

            דצמבר  2010             

 

בעלון דצמבר אנו מדווחים על מאמר מאוניברסיטת ת"א המתאר את התפשטות השימוש ברשת בהוראת קורסים אקדמיים מנקודת המבט הארגונית, על הדו"ח השמיני של קונסורציום Sloan בנושא מצב החינוך המקוון באקדמיה האמריקאית, על מצב הלמידה מרחוק בפורטוגל ועוד. כמו כן אנו מפרסמים קול קורא להגשת הצעות לקרן המחקר של מיט"ל

למעבר לעלון

http://meital.iucc.ac.il/info/newsletters/no70.htm

 

 

 

הרשמה לעלון הסרה מרשימת התפוצה יצירת קשר
meital@mail.iucc.ac.il |  טל:03-6460555  | פקס:03-6460557 |  רח' קלאוזנר 16 רמת אביב