ניתן להגיש הצעות לכנס מיט"ל השמיני עד ה-25 באפריל ניתן להגיש הצעות לכנס מיט"ל השמיני עד ה-15 באפריל