עלון מיט"ל מס' 90
ספטמבר 2016, עלון מס' 90
מה בעלון?

שלום לכולם, עלון השנה החדשה של מיט"ל מוקדש רובו ככולו למשאבי למידה פתוחים (OER). אנו מביאים סקירת ספרות של מחקרים הנוגעים לביצועים ולגישות של סטודנטים ומרצים כלפי ספרי לימוד פתוחים, מאמר הבוחן את עמדותיהם של אנשי סגל כלפי OER, פוסט בבלוג העוסק ביצירת OER על ידי סטודנטים, ועוד. בנוסף, אנו מביאים מאמר על השילוב בין xMOOC ו-cMOOC, וכן מאמר על הצלחתן של נשים ב-MOOCs מדעיים.צוות מיט"ל מאחל לקוראים שנה טובה 


מאמרים

Females’ Enrollment and Completion in Science, Technology, Engineering, and Mathematics Massive Open Online Courses

המאמר עוסק בשיעור ההרשמה של נשים ושיעורי הצלחתן ב-MOOCs במדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה (STEM), בהתבסס על נתונים של HarvardXMITx  מן השנים 2012-2013. נמצא כי רק כרבע מהנרשמים לקורסים היו נשים, אך שיעור המסיימים בהצלחה (של לפחות קורסSTEM  אחד מאלה שנרשמו אליו) של נשים וגברים היה שווה (כ-3%). כ-24% מן המסיימים של כל קורס היו נשים. ההבדל בין המינים בשיעורי ההרשמה וההצלחה היה קטן יותר בארצות שכלכלותיהן אינן מפותחות ביותר בהשוואה לארצות מפותחות. משום כך, החוקרים רואים בקורסים הזדמנות למידה ייחודית עבור נשים בארצות מפותחות פחות. בנוסף המליצו החוקרים על קידום ה-MOOCs בקרב נשים על מנת  להגדיל את שיעורי ההרשמה אליהם.


Incentives and barriers to OER adoption: A qualitative analysis of faculty perceptions

המאמר מתאר סקר שבחן את עמדותיהם של חברי סגל אקדמי כלפי OER. החוקרים גילו כי השימוש במשאבי הלמידה הפתוחים ניצב בפני שלוש בעיות מרכזיות. הראשונה היא חוסר ידע של חברי הסגל בכל הנוגע למשאבים אלו (חלק מחברי הסגל, לדוגמה, לא היו מודעים לקיומם של OER). השניה היא הקושי שבמציאת OER, והבעיה השלישית היא הבלבול של OER עם משאבים דיגיטליים וקושי בהתמודדות עם טכנולוגיות חדשות. בנוסף, הצביעו המשיבים על כך שאין להם הזמן הנדרש להערכה של OER ועל חשש מכך שאיכותם של ה-OER אינה משתווה לזו של משאבים מסורתיים. מנגד, הביעו חלק מחברי הסגל גישה חיובית כלפי השימוש ב-OER, במיוחד לנוכח החיסכון בעלויות שהם מבשרים.


University students and faculty have positive perceptions of open/alternative resources and their utilization in a textbook replacement initiative

המאמר מביא את תוצאותיו של סקר שנערך ב-13 קורסים בהם הוחלפו ספרי הלימוד המסורתיים במשאבי למידה פתוחים (כחלק מפרויקט שבו קיבלו אנשי הסגל באוניברסיטת קנזס סטייט מענקים שאפשרו להם לבצע את ההחלפה). לסקר השיבו כ-500 סטודנטים ו-13 אנשי סגל. רוב הסטודנטים הביעו שביעות רצון מן הספרים הפתוחים, דירגו את איכותם כטובה והעדיפו את השימוש בהם על פני קניית ספרי לימוד. כמעט כל (12/13) אנשי הסגל שנסקרו אמרו כי יוסיפו להשתמש במשאבים פתוחים בעתיד. האתגרים העיקריים שניצבו בפני חברי הסגל היו הזמן הנדרש להתאמת ספרי הלימוד הפתוחים לקורסים, בעיות טכנולוגיות ונושאי זכויות יוצרים. החוקרים המליצו, לאור תוצאות הסקר, על המשך מימון הפרויקט והרחבתו למוסדות נוספים. 


From massive access to cooperation: lessons learned and proven results of a hybrid xMOOC/cMOOC pedagogical approach to MOOCs

במאמר מציגים החוקרים מודל היברידי של MOOCs המשלב xMOOC ו- cMOOC. במודל זה חומרי הלימוד הראשוניים מועלים לפלטפורמות ה-xMOOC וה-cMOOC (פלטפורמות הcMOOC- הן רשתות חברתיות כלליות) על ידי צוות הקורס ולאחר מכן משתתפי הקורס יוצרים חומרים חדשים ומעלים אותם לפלטפורמות הcMOOC-. המודל נוסה בשני קורסים שהתנהלו ב-MiriadaX וברשתות החברתיות. במקרה הראשון, חלק מן החומר שנוצר בפלטפורמות ה-cMOOC הועלה ל-MiriadaX על מנת להשלים את החומרים המקוריים ואלו במקרה השני החומרים בMiriadaX- נשארו כשהיו בתחילת הקורס. בכל קורס, אחוז הסטודנטים שהשלימו את הקורס בהצלחה היה בסביבות ה-28%, פי שניים מאחוזי ההצלחה הממוצעים לקורס ב-MiriadaX


Open educational resources and college textbook choices: a review of research on efficacy and perceptions

סקירת ספרות של מחקרים הנוגעים לביצועים ולגישות של סטודנטים ומרצים כלפי ספרי לימוד פתוחים. נמצא כי רוב הסטודנטים והמרצים רואים את ספרי הלימוד הפתוחים כשווים באיכותם או איכותיים יותר לעומת ספרי לימוד מסורתיים. ציוני הקורסים של סטודנטים שהשתמשו בספרי לימוד פתוחים היו דומים או טובים יותר בהשוואה לסטודנטים שהשתמשו בספרי לימוד מסורתיים (למעט במחקר אחד). עוד נמצא כי אופן השימוש בספרי הלימוד הפתוחים היה דומה לזה של ספרי הלימוד המסורתיים. החוקרים מסכמים כי לאור הראיות כי ספרי לימוד פתוחים אינם נופלים מאיכותם מאלה המסורתיים, יוכלו הראשונים להחליף את האחרונים ללא פגיעה באיכות ההוראה. גרסה מעודכנת לספטמבר 2016 נמצאת כאןבלוגים ואינפוגרפיקה

  

Pokémon Go and Higher Ed Campuses

הפוסט דן במשחק המציאות הרבודה פוקימון גו וביתרונות האפשריים הגלומים בו עבור מוסדות אקדמיים.


Putting Student-Produced OER at the Heart of the Institution

הבלוגר מייק קאולפילד (Mike Caulfield) חולק מנסיונו ביצירת משאבים חינוכיים פתוחים על ידי סטודנטים. הוא מציין באופן מיוחד את הקושי שבשימור משאבים שנוצרו בדרך זו לאחר תום הפרויקט. 


 

Leveraging Technology to Better Engage Students

אינפוגרפיקה המייצגת תוצאות סקר שנערך בקרב סטודנטים בארה"ב. בין היתר נמצא כי 78% מהסטודנטים מסכימים כי השימוש בטכנולוגיה תורם להצלחה בקורסים, ורוב הסטודנטים (82%) מעדיפים למידה מעורבת (blended learning). 90% מן הסטודנטים הם בעלי מחשב נייד וטלפון חכם. חיפוש מתקדם
הצעת פריט חדש
הרשמה לעלון הסרה מרשימת התפוצה יצירת קשר שלח לחבר
טל':03-6460555 | פקס:03-6460557 | בניין הנדסת תוכנה, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, תל אביב 69978 ת.ד. 39513 | meital@mail.iucc.ac.il
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט