2009 Horizon
כבכל שנה, הדו"ח מנבא אלו טכנולוגיות יוטמעו ברוב מוסדות ההשכלה ומהו פרק הזמן שיידרש להטמעתן.

 

עד שנה
טלפונים סלולריים (Mobiles) – הטלפונים הסלולריים הפכו זה מכבר למכשירי מולטימדיה ניידים. ניתן להשתמש בטלפונים למטרות חינוכיות באמצעות אפליקציות ייעודיות – כמו זו שהופכת את הiPhone של אפל למחשבון גרפי.

 

מחשוב "ענן" (Cloud computing) – ה"ענן" מתייחס לכוח העיבוד המשותף של מחשבים המקושרים ברשת. אפליקציות ענן משתמשות במשאבי מחשוב באופן מבוזר, ויכולות לספק שטח אחסון וירטואלי בלתי מוגבל כמעט. מוסדות אקדמיים משתמשים באפליקציות "ענן" כמו Youtube על מנת, לדוגמה, לעקוב אחרי מגמות ואופנות כפי שהן באות לידי ביטוי בקטעי וידאו שמעלים המשתמשים.

 

שנתיים-שלוש
מיקום גיאוגרפי (Geo-everything) - תיוג לפי מיקום גיאוגרפי. אוניברסיטת וויסקונסין מפתחת משחקים חינוכיים שנעזרים במיקום כדרך להוסיף לחוויית הלמידה על בתי גידול אקולוגיים, שכונות מקומיות וכו'.


הרשת האישית (The Personal Web) - סביבות ווב מותאמות משתמש. כלים כמו Zotero ו-Delicious מאפשרים לתייג ולארגן תוכן קיים, לפרסם תוכן חדש, ולשתף את כל אלו בין קבוצה שלמה של לומדים. גישה אחרת היא איסוף אוטומטי של אינפורמציה למקום יחיד המתעדכן ללא הרף. כלים כמו Swurl ו-FriendFeed מאפשרים לרכז את כל החומר שהועלה על-ידי הקבוצה באפליקציות כמו Twitter, Blogger וכיו"ב.

 

ארבע-חמש שנים
אפליקציות מודעות סמנטית (Semantic-Aware Applications) - רוב האפליקציות הסמנטיות (Hakia Powerset, TrueKnowedge ועוד) נועדו לחיפוש ואחזור חומרים שיש ביניהם קשרים חברתיים ו/או רעיוניים. בשוק מצויים כלים המקלים על יצירת קשרים כאלו - SemanticProxy, לדוגמה, יוצר אוטומטית תגיות סמנטיות של מטה-דטה. ברשת החברתית Twine יכולים המשתתפים להצטרף ל"twine" בנושא מסויים, להוסיף ולחלוק חומרים. הרשת ממיינת את החומרים לקטגוריות בהתבסס על סוג המידע שהם מכילים. אפליקציות סמנטיות בחינוך, בשלב זה, עדיין נדירות.


חפצים חכמים (Smart Objects) – חפצים ה'מודעים' לעצמם ולסביבתם, ומקשרים בין העולם הפיזי לעולם המידע. Semapedia הוא פרוייקט המנסה לקשר חפצים וערכים בוויקיפדיה. המשתמשים יכולים ליצור קישורים פיזיים להדפיס אותם, ולהצמיד אותם לחפצים. הקישורים ניתנים לקריאה על-ידי תוכנה ייעודית המותקנת בטלפון נייד. כמו האפליקציות הסמנטיות, גם השימוש בחפצים חכמים בחינוך עדיין בחיתוליו.