עלון מס' 23
פברואר 2005

                                   

מה בעלון?

סקירה נרחבת על מגמות עתידיות בתחום הלמידה/הוראה המתוקשבות ועל הגורמים הטכנולוגיים, החברתיים והכלכליים המשפיעים עליהן; מאפיינים של "דור הרשת" בהקשרים של למידה; פרמטרים של אוריינות דיגיטלית ועידוד אינטראקציה בין עמיתים סביב מטלות בקורס מתוקשב. כמו כן, שימוש בתוכנות חברתיות להעשרת הערוץ המקוון באירועים ודוגמאות למדריכים (tutorials) אינטראקטיביים בתחומים שונים.


מאמרים כלליים
מתוצרת הארץ
טכנולוגיה
חומרי למידה


מאמרים כלליים

 

The Perfect E-Storm

דו"ח רחב היקף המתאר את ההתפתחויות העכשוויות בתחום ההוראה והלמידה המתוקשבות וכיווני התפתחות בעתיד.

בחלק א' - ההתפתחויות האחרונות בתחום הטכנולוגיות בחינוך, תוך סקירה מפורטת של כ-30 טכנולוגיות ושימושים אפשריים בהן. בנוסף, מידע על הקפיצה הגדולה במספרי נרשמים לתכניות לימודים מקוונות בארה"ב ומדינות נוספות, והביקוש הגובר לתכניות כאלה. (312 ק"ב, קובץ pdf)

 

בחלק ב'- סקירה של תפיסות חינוכיות ופדגוגיות שצפוי שישפיעו על ההוראה המקוונת, השינוי בשיטות הכשרת מרצים והמשך דרכם המקצועית. שאלה נוספת שנידונה כאן היא, כיצד ישפיעו קיצוצי התקציבים על אימוץ הטכנולוגיות ודרכי ההוראה החדשות. (353 ק"ב, קובץ pdf)

 

Educating the Net Generation

ספר מקוון, מלווה בקבצי מולטימדיה, הדן בסוגיות שונות הקשורות ל"דור הרשת" - מאפייני התלמידים החדשים, צורות שימוש בטכנולוגיה, ציפיות ויכולות של מרצים ותלמידים, שינויים עתידיים באקדמיה ועוד.

 


 

מתוצרת הארץ

 

Digital Literacy: A Conceptual Framework for Survival

Skills in the Digital Era

פרופ' יורם עשת מהאוניברסיטה הפתוחה ומכללת תל-חי  מציג מסגרת קונצפטואלית מורחבת למונח "אוריינות דיגיטלית", ומגדיר את הכישורים והמיומנויות הייחודיים המאפיינים אותו, תוך קישורם לתחום האפקטיביות בהוראה ולמידה.

 

Experiments in Digital Literacy

מחקר שערכו פרופ' יורם עשת ודר' יאיר עמיחי-המבורגר בין תלמידים וסטודנטים מקבוצות גיל שונות, בו בדקו את רמת ה"אוריינות הדיגיטלית" שלהם. אוריינות דיגיטלית מוגדרת ע"י המחברים כאוסף מגוון של כישורים ומיומנויות  הנחשבים חיוניים לשימוש מושכל במדיה דיגיטלית, הרבה מעבר לידע טכני של הפעלה ושימוש במחשב. המחקר מציג פרמטרים שונים למדידת האוריינות הדיגיטלית וככלי מסייע למפתחי תוכנות וסביבות עבודה לימודיות ולעוסקים בהוראה מתוקשבת.

 

Scaffolding Complex Tasks by Open Online Submission: Emerging Patterns and Profiles    

פרופ' מיקי רונן ודר' דורותי לנגלי מהמכון הטכנולוגי בחולון על התנהגות לומדים ואפיון טיפוסי לומדים בהקשר של הגשת מטלות פתוחות ובניתוח הפוטנציאל הפדגוגי של גישה זו. 


 

טכנולוגיה - אירועים "מועשרים"

 

Social Software and the Future of Conferences—Right Now

מה צריך להיות אופיו של הערוץ המקוון המלווה כנסים? המחברים מציעים דגם חדש של תיעוד וליווי מקוון - שימוש בתוכנות חברתיות במשולב עם המפגש פא"פ, ויצירת מאגר פריטים נוח לשימור המידע והעשרתו בהמשך.

 

 X-Events

רובין גוד מ- Kolabora מציע את המונח X-Events ,ומתאר את התשתית הטכנולוגית ויישומים אפשריים של תפיסה זאת:

 

Time-Extended Events Are Coming: X-Events

 

Events Break Out Of The Physical Space-Time Prison

 

 

        


חומרי למידה

 

Guide to Financial Statements

tutorial בנושא הצהרות הון מ- Baruch College/CUNY. מצגת פלאש עם אודיו, תרגילים, הפניה למקורות נוספים ועוד.

 

MedlinePlus: Interactive Health Tutorials

מאגר גדול של מדריכים אינטראקטיביים בנושאי בריאות (מחלות, פרוצדורות רפואיות, מניעה ועוד) באתר השייך למשרד הבריאות האמריקאי.


ולסיום,

 

ב- 5 לאפריל יתקיים יום עיון "האדם החושב בעידן הטכנולוגי" באוניברסיטה הפתוחה. יום העיון נערך ע"י מרכז צ'ייס לחקר טכנולוגיות למידה. השתתפות מחייבת הרשמה מראש. 


 

אם המידע בעלון שימושי עבורכם - העבירו אותו גם לעמיתיכם.
 
עורכת ראשית: דר' גילה קורץ מידענית: גב' תמי נויטל