מרץ 2010 עלון מס' 65
מה בעלון?
העלון מוקדש הפעם לנושא הספרים האלקטרוניים (ebooks) ועוסק במכשיר ה-iPad החדש ובשימושיו האפשריים בחינוך הגבוה, בגישות של סטודנטים כלפי ספרים אלקטרוניים, בקוראים אלקטרוניים (ebook readers) ועוד. בעלון גם תזכורת להגשת תקצירים לכנס מיט"ל השמיני.

 

תזכורת: כנס מיט"ל השמיני
מאמרים
מדריכים וכלי עזר
קול קורא
הצעה לתקן: הגדרות מונחים: למידה מתוקשבת
תזכורת: כנס מיט"ל השמיני
ניתן להגיש תקצירים לכנס מיט"ל השמיני  "עולם המידע הפתוח", ע"ש פרופ' נחמיה לבציון, שייערך השנה באוניברסיטה הפתוחה, קמפוס רעננה, ביום רביעי, י"ח בתמוז תש"ע, 30.06.2010.

 

ועדת התוכנית מזמינה בזאת הצעות להרצאות, פוסטרים וסדנאות בהתאם לקריטריונים המופיעים בקול קורא. את ההצעות יש להגיש באמצעות אתר הכנס בלבד עד ה-15 באפריל, 2010. פרטים נוספים באתר הכנס.  

מאמרים

 

eBooks: Tipping or Vanishing Point

המאמר סוקר ביסודיות את שוק הקוראים האלקטרוניים (ebook readers) ומשווה ביניהם לפי מפרט טכני, מחיר, והיצע הספרים הקיים עבורם כיום. כמו כן מספק המאמר רקע הסטורי להתפתחות הקוראים האלקטרוניים ודן בקצרה בפורמטים שונים בשוק, בהפצת ספרים ובזכויות יוצרים.

 

Ebook Usage of Graduate Students Studying Educational Sciences in Turkiye

המאמר מתאר מחקר שנערך בקרב דוקטורנטים לחינוך מאוניברסיטאות טורקיות. הסטודנטים נשאלו באשר לעמדותיהם בנושא ספרים אלקטרוניים (ebooks). נמצא כי יתרונם העיקרי של הספרים המודפסים הוא בנוחות הקריאה, אולם ספרים אלקטרוניים היו נוחים יותר לשיתוף ולארגון. למעלה מחצי מהסטודנטים חשו כי מספרם של הכותרים האלקטרוניים העוסקים בשדה המחקר שלהם אינו מספק.  

 

Traditional Textbooks Alternative

דו"ח המתמקד באלטרנטיבות לקניית ספרי לימוד בחינוך הגבוה. הסקירה משווה בין מודלים שונים של שימוש בספרי לימוד דיגיטלים (מסחריים או פתוחים) לעומת המודלים הישנים של קניית או שכירת ספרי לימוד מודפסים. המחברת ממליצה, בין השאר, לערוך סדנאות לאנשי סגל שבהן יוצגו בפניהם אתרים כגון MERLOT או CONNEXIONS ולאפשר לאנשי הסגל זמן פנוי בו יוכלו לסקור ולהעריך אובייקטי למידה מקוונים.  

 

Envisioning the Post-LMS Era

מערכות ניהול למידה (LMS) הינן כלים מקובלים ללימוד מקוון במוסדות חינוכיים, אולם מערכות אלו נתפסות כשמרניות וככאלה המשמשות בעיקר לצרכים מנהליים תחת שיסייעו לתהליך הלמידה. מנגד ניצב החזון של סביבות הלמידה האישיות (Personal Learning Enviroments). סביבות הלמידה האישיות מתמקדות בהתנסות והשתתפות, תוך שימוש בכלי ווב 2.0. חסרונותיהן העיקריים של סביבות למידה מסוג זה הם הקושי בפיקוח ברמת המוסד, באבטחת מידע ובקבלת תמיכה טכנית. המאמר דן ביצירתה של רשת למידה פתוחה (Open Learning Network) כדרך לגשר על הפער בין ה-LMS וה-PLN ולהפיק את המירב משתי הגישות.

 

Unresolved Obstacles to the Credibility of Online Degrees

מאמר קצר העוסק בהתייחסות הציבורית לתארים מקוונים לעומת תארים שנרכשו בדרך 'מסורתית' יותר. המחבר דן בבעיות כמו "אוניברסיטאות" מקוונות המעניקות תארים מזויפים ופוגעות באמינותם של תארים מסוג זה, וכן בתפיסה שלפיה לימוד מקוון דורש פחות מאמץ מלימוד פנים-מול-פנים.

 

מדריכים וכלי עזר
Sigil

Sigil הוא עורך המשמש ליצירת מסמכים דיגיטליים בפורמט Ebooks נפוץ בשם ePub.

Apple's iPad

לרגל ההכרזה על ה-iPad, מכשיר שיתכן והינו  בעל השלכות בחינוך, אנו מביאים מספר מאמרים ופוסטים קצרים בנושא.  לפי הבלוג הטכנולוגי Mashable, מספר מו"לים גדולים של ספרי לימוד כבר החלו במגעים בנסיון להתאים את ספרי הלימוד שלהם ל-iPad. מאמר ב-PC World מונה מספר סיבות מדוע ה-iPad לא ישנה את פני החינוך הגבוה. בין הסיבות שנמנו: מחיר, העדר זיהוי כתב יד וחוסר יכולתו של המכשיר לבצע יותר מפעולה אחת בזמן נתון. פוסט בבלוג מנסה למנות את יתרונותיו וחסרונותיו של ה-iPad לעומת קוראי ספרים דיגיטליים בטכנולוגית הדיו האלקטרוני. במקביל, הודיעו חברות HP ו-Adobe על פיתוח ה-HP Slate, טאבלט התומך, בניגוד ל-iPad, בפלאש.

Tips for Effective Webminars

המאמר מציע עצות מעשיות לניהול סמינרים מקוונים. בין היתר, מומלץ להפנות לקהל שאלות לעתים קרובות ולהימנע מהקרנת קטעי וידאו, אלא אם הדבר הכרחי.  

 

קול קורא

Call for Papers: Impact of Social Networks on Teaching and Learning

קול קורא למאמרים לגיליון מיוחד של RUSC בנושא השפעתן של רשתות חברתיות על הוראה ולמידה בחינוך הגבוה. על המאמרים להתמקד בנושאים כמו תפקיד המחנך ברשת חברתית, שירותים מבוססי-מיקום, בקרת עמיתים ברשתות חברתיות ועוד. ניתן להגיש מאמרים עד ה-30 ביוני 2010 (כתב העת מתפרסם באנגלית ובספרדית ולכן יש לבחור את השפה המתאימה בתיבה בצד ימין).

הצעה לתקן: הגדרות מונחים: למידה מתוקשבת

הוועדה למונחי טכנולוגיית המידע מבקשת לקבל הערות להצעת התקן של מכון התקנים: טכנולוגיית מידע -  הגדרות מונחיםלמידה מתוקשבת. לפני כשנתיים הופקו בארגון התקינה הבינלאומי (ISO) מילוני מונחים בנושאי למידה מתוקשבת ונגישות. מילונים אלה עובדו בוועדה  והוכנה טיוטת מילון ישראלי, אנגלי עברי, למונחים אלה. טיוטת המילון מופצת בימים אלה ל"ביקורת הציבור". אנו מצפים מבעלי עניין בנושא להגיב ולהעיר. כל ההערות יובאו לדיון נוסף בוועדה. בתום דיונים אלה תגובש גרסה סופית שתועבר לאישור ועדת המינוח המרכזית של האקדמיה ללשון העברית. אנא העבירו את הערותיכם עד סוף מארס 2010

להורדת התקן

 

חיפוש מתקדם
הצעת פריט חדש
הרשמה לעלון הסרה מרשימת התפוצה יצירת קשר שלח לחבר
טל':03-6460555 | פקס:03-6460557 | בניין הנדסת תוכנה, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, תל אביב 69978 ת.ד. 39513 | meital@mail.iucc.ac.il
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט