אפריל-מאי 2010
עלון מס' 66
מה בעלון?

בעלון אפריל-מאי תמצאו מאמר על המודל האוניברסיטאי החדש של "University of the People", מאמר על דפוסי השימוש של סטודנטים בוויקיפדיה, סרטון המציג את גרסת מוודל 2.0 החדשה, תוסף מיקרוסופט למוודל ועוד.


מאמרים
Individual Knowledge in the Internet Age 

לארי סנגר, ממייסדי וויקיפדיה, מביע במאמר את דעתו על מגמות חינוכיות המנסות, לדעתו, להמעיט מחשיבות הידע והלמידה האינדיבידואליים. בין אלו נמנות טענות כמו האמירה שהשתתפות בקהילות למידה באמצעות מדיה חברתית יכולה להחליף קריאת ספרים, או  האמירה שבעידן האינטרנט יש חשיבות פחותה לזכירת עובדות. סנגר טוען שלמרות חשיבותה של הלמידה המשותפת, היא אינה יכולה לשמש תחליף לכישורים שעל היחיד לפתח בכוחות עצמו, כמו קריאה, כתיבה וחשיבה ביקורתית.    

 

How Today's College Students Use Wikipedia for course-related research 

המחקר במאמר זה נועד לבדוק את דפוסי השימוש של סטודנטים בוויקיפדיה לצורכי לימודים באמצעות קבוצות מיקוד וסקר נרחב בשישה קמפוסים אמריקנים. הסטודנטים נשאלו על הגורמים לשימוש בוויקיפדיה, השילוב של וויקיפדיה עם מקורות מידע אחרים ועוד. נמצא כי השימוש הנפוץ ביותר בוויקיפדיה היה חיפוש אחרי סיכום קצר ורקע כללי על הנושאים הנלמדים בקורס. סטודנטים לארכיטקטורה, מדעים והנדסה השתמשו בוויקיפדיה יותר בהשוואה לסטודנטים במקצועות אחרים. למרות השימוש הנרחב שוויקיפדיה זוכה לו, רוב הסטודנטים אינם מצטטים אותה ישירות במטלות אקדמיות.

 

Educating the Many

מחבר המאמר, מייסד ה"University of the People" כותב על המודל הפדגוגי החדש של אוניברסיטה מקוונת בעלות נמוכה, שהצוות האקדמי שלה מורכב ממתנדבים.  האוניברסיטה עדיין אינה מוכרת רשמית מבחינה אקדמית, אך המחבר מקווה שתזכה לכך בעתיד.

 

 

Development and Validation of a Model to Investigate the Impact of Individual Factors on Instructors’ Intention to Use E-learning Systems

המאמר מתאר מחקר לבדיקת עמדותיהם של מרצים בקולג'ים קהילתיים בארה"ב כלפי מערכות למידה מתוקשבות, והקשר בינן לבין שימוש במערכות אלו בקורסים שלהם. סקר שנערך בקרב המרצים בדק את תקפותו של המודל הקונספטואלי שפיתחו מחברי המאמר, בהתבסס על הספרות. המודל כלל התיחסות לגורמים כמו התנגדות לשינוי, גישות כלפי מחשבים בכלל ומערכות למידה מתוקשבות בפרט, וההערכה של המרצים את תרומתן של המערכות המתוקשבות לתהליך הלמידה. נמצא כי המודל אכן מבוסס אמפירית, וכי יש קשר בין הגורמים שנזכרו לשימוש של מרצים במערכות מתוקשבות

 

Logistical Presence as an Aspect of Social Presence in the Online Environment

המחקר המתואר במאמר בדק דיונים לא-פורמליים בקורסים מקוונים. נמצא סטודנטים השתמשו בדיונים מסוג זה למטרות כמו הצגת עצמם לקבוצה, שיתוף במשאבים, התגברות משותפת על אתגרים טכנולוגיים ועוד.ניכרת דעיכה בתקשורת הבלתי-פורמלית עם התקדמות מהלך הסמסטר. המחברים ממליצים על עידודם של דיונים כאלה, במיוחד בתחילת הקורס, במטרה ליצור יחסי אמון ואינטראקציה חברתית בקרב הסטודנטים.

כלי עזר
Digital Research Tools

אוסף מקיף (בפורמט ויקי) לפי קטגוריות של כלים דיגיטליים שנועדו להקל על ביצוע מחקרים ברשת, במיוחד עבור מדענים במדעי הרוח והחברה.

 

A Brief Tour of Moodle 2.0

סרטון קצר המציג כמה מהמאפיינים החדשים של גרסת מוודל 2.0, העתידה לצאת בקרוב.

 

Office Add-In for Moodle

תוסף חדש של מיקרוסופט המאפשר לפתוח ולערוך קבצים הנמצאים במוודל. 

כאן נמצא סרטון הדרכה המדגים את השימוש בתוסף (תודה לשי שפילר ולדנית אייזיקס).

 

 

מפגשים וכנסים

Webminar: In Search of Affordable Textbooks

וובמינר בנושא ספרי לימוד פתוחים ייערך ביום רביעי, ה-12 במאי. הסמינר ידון בעלותם הגבוהה של ספרי לימוד רגילים, בחיסכון הכספי שבשימוש בספרי לימוד פתוחים ובאיתור ספרים מסוג זה.

ספרות בעידן הדיגיטלי
ערב העיון יערך ב-12 במאי בין השעות 17:00-19:00 בקומת הכניסה של הספריה למדעי החברה והניהול באוניברסיטת ת"א. יש להירשם מראש.

 

 

חיפוש מתקדם
הצעת פריט חדש
הרשמה לעלון הסרה מרשימת התפוצה יצירת קשר שלח לחבר
טל':03-6460555 | פקס:03-6460557 | בניין הנדסת תוכנה, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, תל אביב 69978 ת.ד. 39513 | meital@mail.iucc.ac.il
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט