מרץ 2012, עלון מס' 76
מה בעלון?

הפעם בעלון: פרטים על כנס מיט"ל 2012 והקול הקורא להצעות לכנס, על חומרי למידה פתוחים ואסטרטגיות עסקיות בחינוך במאה ה-21, סקירת מודלים ושיטות בהוראה משולבת ומתוקשבת, שימוש הסגל האקדמי בכלי ווב 2.0, MITx, גורמים המעודדים השתתפות סטודנטים בקורסים מתוקשבים בפקולטות למדעים מדויקים, טאבלטים ופדגוגיה במערכת ההשכלה הגבוהה, כלי לסיורים מונפשים באתרים רבים ברחבי העולם, ועוד.

כנס מיט"ל 2012

כנס מיט"ל העשירי 2012 יתקיים ב-10.7.12 במכון דוידסון לחינוך מדעי, מכון ויצמן ברחובות. חברי הסגל האקדמי וכל המתעניינים בתקשוב ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה בארץ מוזמנים להשתתף בכנס. פרטים נוספים ניתן למצוא בקול הקורא.

מאמרים

Positioning the OER Business Model for Open Education

המאמר מסכם עשור של שימוש בחומרי למידה פתוחים ודן בשינוי אסטרטגיה עסקית בחינוך כתוצאה משינויים במטרות ואפיקי הלמידה מהמאה ה-20 למאה ה-21, לקראת הטמעת השימוש בחומרי הלמידה. לטענת הכותבים, שימוש בחומרי למידה פתוחים מקל ומייעל את תהליך הלמידה וזיהוי מטרותיה ומטרות המוסד, ורווחי יותר בתהליך יצירת קהילת לומדים. המודל שיש לחתור לקראתו, לדעת כותבי המאמר, הוא מודל של למידה מתמדת (lifelong learning), אשר יכול להתממש באופן בר קיימא רק באמצעות תרבות של שיתוף חומרי למידה פתוחים. שלב עיקרי בדרך לכך הוא הכרה בשיתוף ובקשרים קהילתיים כקשרים בעלי ערך עסקי ממשי.

Worth it? Findings from a Study of How Academics Assess Students’ Web 2.0 Activities

ממצאים ממחקר ראשוני באוניברסיטאות אוסטרליות אשר התמקד בשימוש הפדגוגי של הסגל האקדמי ברשתות חברתיות, החל משלב תכנון השיעור ועד להערכת הסטודנטים. הממצאים מעידים כי מרבית האקדמאים עשו שימוש ברשתות החברתיות מחוץ לזמני השיעורים והעבודה, ומחוץ לשטחי הקמפוס. מבין השימוש בכלי 2.0, כתיבת ויקי ובלוגים היו הפעילויות הפופולאריות ביותר. מבין השימושים השונים ברשתות חברתיות, עורכי המחקר ראו את היתרון הגדול ביותר בשימוש בכלי 2.0 עבור הערכת עמיתים, הרחבת קהילת הלומדים, ויצירת מעורבות מתמדת.

Motivating Factors that Affect Enrolment and Student Performance in an ODL Engineering Program

המאמר מנתח גורמים המעודדים השתתפות וביצועי סטודנטים להנדסה בחינוך המתוקשב בסרי לנקה. הממצאים נותחו על-פי הסטודנטים שעברו בהצלחה את הקורס, בהשוואה לאלו שהפסיקו את הלימודים או שלא עמדו בהצלחה בבחינות. בין הממצאים: מעל מחצית מהסטודנטים אשר סיימו בהצלחה את הקורס ציינו כי הגורמים המשמעותיים ביותר להשתתפות היו ההכרה האקדמית והגמישות בתכניות הלימוד. גורמים נוספים היו מחיר הקורס וקיומם של מוסדות עם תוכניות דומות. כמו כן, מוצגים ביקורתם ומשובם של הסטודנטים כלפי הקורס ותכניו, ותובנותיהם של החוקרים בנוגע לתפקיד המשתנה של סגל הקורס בין הלמידה פנים-אל-פנים ובין למידה בסביבה מתוקשבת.

Will MITx Change How We Think About Higher Education?

MITx, פלטפורמת הקורסים המקוונים של MIT, הכריזה על מעבר לקרדיטיזציה של קורסים מתוקשבים באופן ניסויי. בשלב הראשון האוניברסיטה תציע מספר מוגבל של קורסים בסמסטר האביב הקרוב. המאמר מציע לראות בצעד זה כשלב לקראת שינוי עמוק במערכת ההשכלה הגבוהה, ותפיסה שונה של קהלי היעד של אוניברסיטאות ומוסדות להשכלה גבוהה. המאמר בוחן יוזמות דומות נוספות, וחוזה שאם הפרויקט של MIT יצליח, מדובר בצעד אשר יכול לשנות את כללי המשחק בכל מערכת ההשכלה הגבוהה ברחבי העולם. כאן ניתן לקרוא שאלות ותשובות לפרטים נוספים על היוזמה.

Usage of Technology Enhanced Educational Tools for Delivering Programming Courses

במאמר נבחנו שני מודלים ליישום קורסים מתוקשבים בתכנות מונחה עצמים (מדעי המחשב) בשתי אוניברסיטאות, בסרביה וביוון. המודל הראשון התבסס על למידה מתוקשבת באמצעות סביבת Moodle ושירותים מבוססי רשת ולמידה חברתית אשר פותחו במיוחד לצורך הקורס. המודל השני התבסס על למידה תיאורטית באמצעים מתוקשבים שונים לפני שהסטודנטים פנו ליישום החומר הנלמד באפיקים אשר כללו למידה חברתית מתוקשבת. ההערכה, אשר בוצעה על פי משובי הסטודנטים ומרציהם, קבעה כי לשתי השיטות היו יתרונות לעומת הדרך בה הקורסים נלמדו בעבר. סביבות למידה מתוקשבות הן יתרון משמעותי בלמידה, אך הסטודנטים לא תמיד הביעו התלהבות משימוש בכלי ווב 2.0. בנוסף, נמצא כי שימוש במבחנים מתוקשבים והערכה חצי-אוטומאטית שיפרו את הבנת התלמידים, והמעקב אחרי תוצאות התלמידים עוזרת בהבנת ואיתור קשיים.

Guidelines for Open Educational Resources (OER) in Higher Education

מדריך אשר הוכן על-ידי The Commonwealth of Learning ואונסק"ו במטרה לסייע לארגונים ממשלתיים, מוסדות השכלה, מרצים וסטודנטים להטמיע את השימוש בחומרי למידה פתוחים כאמצעי להעשרה ושיפור מוסדות להשכלה גבוהה. המדריך מכיל עצות לגיבוש נהלים בנושאים כגון בקרת איכות וניהול ושמירה על זכויות יוצרים בפרט וזכויות שימוש ככלל בשימוש בחומרי למידה פתוחים. לבסוף, המדריך מציע שורה של מסקנות בהתבסס על ניסיון השנים האחרונות בהטמעת חומרי למידה פתוחים, וכולל נספח בנוגע לשילוב חומרי למידה באופן המותאם לסטודנטים בעלי צרכים מיוחדים.

Generosity and Sharing of Educational Resources

הרצאתו של David Wiley מכנס צ'ייס 2012, העוסקת בעקרונות שיתוף חומרי למידה פתוחים ולמידה מתוקשבת, ובהשפעותיהן על מערכת החינוך ועל שינוי אופי הלימוד בעקבות השיתוף. (וידאו)

אתרים ובלוגים
Opening Up the Academy: The “Open” Agenda, Technology, and Universities


המעבר לעבודה ופרסום בשיטת
open access משנים את שיטות העבודה ופני האקדמיה. הטור סוקר את השינויים כתוצאה מאימוץ השיטה באופן חלקי על-ידי חוקרים, מוסדות ופרסומים פרטיים, ועל השפעת התפיסה על הנורמות האקדמיות והפדגוגיות. הטור גורס כי המעבר ל-open access שיפר את איכות החומרים המפורסמים בשיטה זו עקב מספר החומרים הרב, התחרותיות והשקיפות שבתהליך. יתרונות אחרים הם יצירת אפיקי פרסום אלטרנטיביים לאקדמאים, וקידום השימוש החוזר בהם.

The Truth About Tablets: Educators are getting iPads and ereaders into students’ hands—but it’s not easy

טורה של אודרי ווטרס על מגמת אימוץ מכשירי טאבלט ואייפד כעזרי למידה. הטור מציג את ההזדמנויות והבעיות במעבר ללמידה בעזרת מכשירי טאבלט ואייפד, תגובות וצורכי המורים וספריות מוסדות הלימודים לעומת המודלים העסקיים המוצעים על-ידי ספקי התוכן, ושאלת הנגישות לחומרי הלימוד והספרים האלקטרוניים. לפי ווטרס, עיקר החשיבה והדיון סביב אימוץ העזרים הדיגיטליים נסב עד כה סביב שאלות של תמחור ונגישות הסגל האקדמי והפדגוגי, אך עליו לעבור לסוגיות של מדיניות פדגוגית וההשפעות על אופן ואופי הלמידה תוך בחינה מקיפה של צורכי התלמידים והספריות.

כלי עזר

Visual.ly

אתר המאפשר יצירת אינפוגרפיקה בקלות ובנוחות באמצעות שימוש בדוגמאות קיימות או תכנון ויצירת אינפוגרפיקה חדשה.

ChronoZoom

ציר דיגיטלי הממחיש באופן מפורט את רצף הזמן החל מן המפץ הגדול, דרך יצירת מערכת השמש, תחילת החיים על-פני כדור הארץ ועד להיסטוריה האנושית.

Towards Digital Fluency (Resources)

אוסף משאבים, מצגות, הרצאות, אתרים, חומרי למידה ועוד בנושא אוריינות דיגיטלית ולקראת רהיטות דיגיטלית. האוסף נערך על-ידי ד"ר אלק קורוס (Alec Couros), פרופסור לטכנולוגיה חינוכית ותקשורת.

AirPano.com

כלי המציג סיורים של °360 בערים שונות ואתרים שונים ברחבי העולם: איסלנד, קנדה, פרו, בנגקוק, רוסיה, דובאי, מצרים ועוד.

 

 

 

מידענית - שיר בן-אור

חיפוש מתקדם
הצעת פריט חדש
הרשמה לעלון הסרה מרשימת התפוצה יצירת קשר שלח לחבר
טל':03-6460555 | פקס:03-6460557 | בניין הנדסת תוכנה, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, תל אביב 69978 ת.ד. 39513 | meital@mail.iucc.ac.il
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט