ינואר 2014, עלון מס' 83
מה בעלון?

הפעם בעלון: סיכומי שנת 2013 בחינוך המקוון בהשכלה הגבוהה, Google Books ושימוש חופשי, מאגרי מידע פתוחים, מעבר לסילבוסים עם אובייקטי למידה פתוחים, מחקרים על הסטודנטים ב-MOOCs, למידה עם מוגבלויות בחינוך המקוון הגבוה, יום עיון של מיט"ל בנושא משחקים ומישחוק (gamification), יום נחלת הכלל 2014, ועוד.

יום עיון: משחקים ומישחוק
מיט"ל תקיים יום עיון בנושא משחקים ומישחוק (gamification) ביום ב', ה-27.1.14, בקמפוס האוניברסיטה הפתוחה ברמת אביב, תל-אביב, אולם 009, בין השעות 9:00-13:00. הכניסה חופשית ומותנית בהרשמה מראש.
מאמרים ודו"חות מקוונים

Learning about Social Learning in MOOCs: From Statistical Analysis to Generative Model

 

מחקר ראשוני המנסה לבחון את התנהגות המשתתפים ב-MOOC מזווית חדשה. המאמר ניסה ליצור מודלים הגורמים לחוסר הצלחה ב-MOOCs המבוססים על ניתוח סטטיסטי, תוך התמקדות באופן ואופי התקשורת ובהתנהגות המשתתפים בפורומי הקורסים. השאלות שנבחנו מנסות לעמוד על הקשר שבין קצב נשירת המשתתפים לדיון בפורומי הקורסים, בהתבסס על נתוני 80 קורסים מסוג MOOC שנערכו בקיץ 2013. שיטת המחקר לנושא זה עדיין בחיתוליה, אך בינתיים, החוקרים הגיעו למסקנה כי השתתפות צוות הקורס בדיונים אינה מפחיתה את שיעור הנשירה. בנוסף, בוצע ניסיון להגיע למודל לבחינת משתנים נוספים בMOOCs בעתיד.

 

OneClick Digital and the Medrano Project: OER as Content, OER as Pedagogy

 

סקירה על פרוייקט משותף של שתי מכללות קהילתיות, סקוטסדייל ופרדייז ואלי, להטמעת אובייקטי למידה פתוחים (OER) בקורסים הנלמדים במוסדות. צוות הספריות במוסדות התבקש להתמודד עם עליית מחירי ספרי הלימוד ובעותקים מוגבלים של ספר הקורס בספריות המכללות באמצעות יצירת פתרון ללא עלות לתוכנית לימודים ללא תקציב לספרי לימוד. צוות הספריות הרכיב תוכנית לימודים המורכבת מחומרים אליהם לספריות היתה גישה ומחומרי לימוד פתוחים אשר היו זמינים ברשת, ותוך מתן הסבר לסטודנטים על אוריינות מידע והדרכים בהן החומרים נאספו והורכבו. במאמר נסקרים רעיונות נוספים על פדגוגיה ותפקידן של ספריות במעבר ללמידה באמצעות אובייקטי למידה פתוחים והנחלת כישורי אוריינות מידע.

 

Strategies to Increase Online Student Success for Students with Disabilities

 

המאמר מציג סיכומים ותובנות של ראיונות עומק עם ארבעה סטודנטים בעלי מוגבלויות שונות לתארים מתקדמים בחינוך, על תוכניות לימודים מתוקשבות, התארגנות המוסד בהם הם לומדים לצרכיהם, וההבדלים בין גישה ונגישות. בנוסף, המאמר מתמודד עם הטענה שהלמידה המתוקשבת, על פניה, היתה אמורה להעלות את שיעור בעלי המוגבלויות בתוכניות אקדמיות שונות בהתאם לשיעורם באוכלוסיה הכללית, ומציע כיצד המרצים יכולים להענות לאתגר השילוב. בין ההצעות שהועלו על ידי הסטודנטים: יידוע על נהלים לבעלי מוגבלויות, הבנה שמצב המוגבלות יכול להשתנות במהלך הלימודים, הנגשת חומרי הקורסים ואימוץ הסטנדרטים הקיימים להנגשה, מתן הזדמנויות לבעלי מוגבלויות שונות להשתלב באופן פעיל בקורסים, ועוד.

 

Factors Influencing Students’ Acceptance of M-Learning: An Investigation in Higher Education

 

המחקר בדק גורמים מעודדים לקבלת למידה ניידת אצל סטודנטים בבית הספר למידע, מחשוב ומתמטיקה באוניברסיטת ברונל באנגליה, ומתייחס לדמיון ולשוני שבין התקבלות למידה מקוונת ולמידה ניידת, גם ללא ניסיון קודם בשימוש במכשירי קצה ניידים. המחקר התבסס על תוצאות שאלון שהועבר ל-174 משתתפים, על בסיס מודל ה-UTAUT לקבלה ושימוש בטכנולוגיה. תוצאות השאלונים חולקו ונבחנו גם על-פי הניסיון הקודם בהפעלת מכשירי קצה ומכשירים ניידים. על פי המחקר, המודל הקיים מתרכז בארבעה משתנים: ציפיית ביצוע, מאמץ, השפעה חברתית, ותנאים מתווכים בין המשתנים הקודמים לבין המשתמש. ממסקנות המחקר עולה כי הגורמים המשפיעים בקבלה של למידה ניידת, בנוסף למודל הקיים ללמידה מתוקשבת, הם גם ניהול עצמי של הלמידה ומשחקיות, וכי נדרשת הערכות אסטרטגית מצד המוסדות באימוץ ופרסום הנחיות ללמידה ניידת.

 

שני מחקרים בדקו מיהם הסטודנטים בקורסים מתוקשבים רחבי היקף ואת התנהגותם. המחקר הראשון בדק באמצעות שאלונים מעל ל-30,000 סטודנטים פעילים בלפחות קורס MOOC אחד באוניברסיטת פנסילבניה (מתוך היצע של 32 קורסים בדיסציפלינות שונות). המחקר מצא כי אוכלוסיית הסטודנטים אשר לומדים בקורסים מתוקשבים רחבי היקף היא הומוגנית בעיקרה: צעירה, מועסקת, עם רוב גברי, ובעלת השכלה אקדמית קודמת. בנוסף, נמצא כי המוטיבציה העיקרית ללמידה היא עבור התקדמות בעבודה הנוכחית. המחקר השני מבית הספר לחינוך של אוניברסיטת פנסילבניה מצא כי על אף מספר הנרשמים הגבוה, רק מיעוט מן הנרשמים היה פעיל ב-17 קורסי MOOCs שהמוסד הציע, ובקורסים שדרשו פחות עבודה ומאמץ יותר סטודנטים השלימו את כל הקורס.

 

Online Social Media Applications for Constructivism and Observational Learning

 

מטא-אתנוגרפיה מאוניברסיטת דרום-אפריקה על יתרונות כלי web 2.0 במערכות למידה מתוקשבות (LMS) על-פי הגישה הקונסטרוקטיביסטית. המחקר ריכז את חוויות השימוש של מרצים וסטודנטים בכלים אלה. מממצאי המטא-אתנוגרפיה עולה כי לפורומי דיון עיקר הפוטנציאל ללמידה בגישה הקונסטרוקטיביסטית ולקישור בין ידע קודם וחדש, אך אלו כמעט ואינם מנוצלים.

 

Grade Change Tracking Online Education in the United States

 

הדו"ח השנתי של Sloan Consortium, Pearson, וקרן אלפרד סלואן הסוקר את מצב החינוך המקוון והשינויים בו בהשכלה הגבוהה בארה"ב ב-2013. על-פי הדו"ח, ב-2013 שליש מהסטודנטים בארה"ב לומדים לפחות קורס אחד באופן מקוון, ורק 9.7% מהמוסדות להשכלה גבוהה שנכללו בדו"ח לא עושים שימוש בלמידה מתוקשבת כחלק מתכנית הלימודים. בנוסף, 26% מהמרצים חושבים כי הוראה מתוקשבת טובה פחות מהוראה פנים אל פנים, ועל אף הדיון הער שהיה לגביהם בשנה החולפת, נרשם גידול של 2.4% בלבד במספר המוסדות המציעים קורסי MOOCs, ומרבית המוסדות לא מתכוונים להציע אותם כחלק מתכנית הלימודים בעתיד הנראה לעין.

חדשות, אתרים, ובלוגים

Judge Dismisses Authors’ Lawsuit Against Google Books

 

בנובמבר 2013 Google Books, פרויקט דיגיטיצית הספרים של גוגל, זכה במשפט שנוהל נגד חברת גוגל בטענה להפרת זכויות יוצרים, וכאשר גוגל טענה לשימוש הוגן תוך קידום המחקר. פרטים וקישורים נוספים ניתן למצוא ברשומה בנושא של בלוג הספריות של אוניברסיטת תל-אביב.

 

D-Lib: Special Issue on the Research Data Alliance

 

גיליון מיוחד של  D-Lib Magazine בנושא Research Data Alliance, ארגון חדש שנועד לקידום חלוקה, עיבוד ומחקר של מסדי נתונים גדולים בתחומים אקדמיים שונים.

 

אודרי ווטרס מסכמת את שנת 2013 ב-MOOCs. זהו חלק מסיכומי השנה בבלוג של ווטרס, הסוקרת את השנה החולפת גם בתחומי אבטחת המידע ופרטיות במידע במערכת החינוך, והשינויים בגישה הפתוחה בחינוך המקוון בשנה האחרונה.

כלים

Registry of Open Access Repositories

 

מאגר המאגד תחתיו אלפי מאגרים, ספריות וקטלוגים אקדמיים בגישה פתוחה (open access).

 

פרויקט בן-יהודה: יצירות ותרגומי שאול טשרניחובסקי

 

אתר פרוייקט בן-יהודה המאגד את יצירותיו של שאול טשרניחובסקי. במסגרת יום נחלת הכלל של השנה הנוכחית יצירותיהם של יוצרים אשר חלפו 70 שנים מאז מותם עוברות לשימוש חופשי. השנה, יצירותיו של טשרניחובסקי עברו לרשיון זה, בנוסף ליצירותיהם של ניקולה טסלה, סימון וייל, ואחרים.

 

Sources of Free Public Domain Books

 

רשימה המאגדת 25 מקורות חינמיים לספרים אלקטרוניים מסוגים וז'אנרים שונים.

 

Wellcome Images

 

אוסף של למעלה ל-100,000 תמונות לשימוש ברשיון Creative Commons Attribution (CC-BY): יצירות אמנות, מסמכים היסטוריים, צילומים, ועוד.

כנסים

כנס צ'ייס התשיעי

 

ההרשמה המוקדמת נפתחה לכנס התשיעי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס יתקיים בימים שלישי ורביעי, 12-11 בפברואר, 2014 באוניברסיטה הפתוחה.

מיט"ל בפייסבוק

מיט"ל בטוויטר

מיט"ל בYouTube

 

מידענית - שיר בן-אור

חיפוש מתקדם
הצעת פריט חדש
הרשמה לעלון הסרה מרשימת התפוצה יצירת קשר שלח לחבר
טל':03-6460555 | פקס:03-6460557 | בניין הנדסת תוכנה, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, תל אביב 69978 ת.ד. 39513 | meital@mail.iucc.ac.il
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט