מרץ-אפריל 2014, עלון מס' 84
מה בעלון?

הפעם בעלון: מדיניות הגישה הפתוחה בבריטניה, דו"ח המסכם את מסקנותיהן של הרווארד ו-MIT בנוגע ל-MOOCs הראשונים שהעבירו, מחקר על למידה בקבוצות מקוונות ב-MOOCs, ממצאי מחקר אתנוגרפי אודות הסטודנטים הלומדים ב-MOOCs ואינפוגרפיקה המשווה בין ה-MOOCs העיקריים. בנוסף, אנו מזכירים כי כנס מיט"ל יתקיים ב-2.7 במכללת לוינסקי לחינוך, וכי ניתן להגיש הצעות עד ה-27.4.

כנס מיט"ל השניים עשר

המועד האחרון להגשת הצעות להרצאות, פוסטרים וסדנאות לכנס מיט"ל השניים-עשר הוא ה-27.4.14.

הכנס הארצי השנתי השניים עשר של מיט"ל בנושא טכנולוגיות חדשות בהוראה ולמידה בהשכלה הגבוהה: כיוונים ומגמות יערך השנה במכללת לוינסקי לחינוך, ביום רביעי, ד' תמוז, ה-2.7.

ועדת התוכנית מזמינה הצעות להרצאות, פוסטרים וסדנאות בהתאם לקריטריונים המופיעים בקול הקורא: http://meital.iucc.ac.il/conf2014/call.htm.

את ההצעות יש להגיש באמצעות אתר הכנס בלבד בכתובת:  http://meital.iucc.ac.il/conf2014/form.htm

מאמרים ודו"חות מקוונים

Initial Experiences with Small Group Discussions in MOOCs

ידוע שלמידה בקבוצות משפרת את הלמידה אצל סטודנטים. אולם, סטודנטים ב-MOOC יכולים להימצא בכל מקום עם חיבור לרשת וללמוד בזמנים שונים, תנאים שהופכים את הלמידה למבודדת. חוקרים מאוניברסיטת ברקלי מקליפורניה אשר פיתחו תוכנה ללמידה מקוונת משותפת וסינכרונית של סטודנטים ב- MOOCמדווחים על תוצאותיו של מחקר ראשוני (16 משתתפים) על שימוש בתוכנה. הסטודנטים חולקו לקבוצות קטנות (שניים-שלושה סטודנטים בקבוצה) ודנו בחומר הלימוד עם חבריהם לקורס. בסקר שנערך לאחר מכן רוב הביעו הסטודנטים שביעות רצון כללית מתוצאות הלמידה בקבוצה.   

HarvardX and MITx: The First Year of Open Online Courses

דו"ח המסכם את מסקנותיהן של אוניברסיטת הרווארד ו-MIT מ-17 קורסיMOOC  ראשונים שהציעו בין סתיו 2012 לקיץ 2013 בפלטפורמת  .EdX מספר הנרשמים הכללי היה למעלה מחצי מיליון וכארבעים אלף זכו לתעודת סיום קורס. הדו"ח מציע שפע נתונים על הרישום לקורסים, הנרשמים, ועל שיעורי הגישה לחומרי הלימוד. המחברים מסכמים כי "אין בנמצא תיאוריה מאוחדת גדולה שלMOOCs ", וממליצים להשקיע משאבים בהערכת דרכי הלמידה של הסטודנטים בקורסים אלו. בקישור זה ניתן למצוא דו"חות נפרדים ופרטניים עבור אחד-עשר מן הקורסים.

Changing the Conversation: Facebook as a Venue for Online Class Discussion in Higher Education

המחקר בדק את ההשפעה של הוספת קבוצה בפייסבוק ליחידת קורס בתקשורת בשם "פוליטיקת רשת וכוח" על השיח בקורס בשנים 2011-2012. קבוצת הסטודנטים הראשונה שימשה כביקורת והשתמשה רק בפורום של מערכת הבלקבורד (Blackboard). הקבוצה השנייה הורכבה מסטודנטים בקמפוס וסטודנטים מקוונים באופן מלא והשתמשה בפורומים בבלקבורד ובפייסבוק, והשלישית הייתה מקוונת לחלוטין והשתמשה בפורומי הבלקבורד והפייסבוק. נמצא כי הוספת קבוצת פייסבוק הגדילה את כמות המסרים של הסטודנטים בהשוואה לפורום הבלקבורד בלבד. ממוצע ההודעות לסטודנט בקבוצת הביקורת היה 10.3, בעוד שבקבוצת הלמידה המעורבת ובקבוצת הלמידה המקוונת שהשתמשו בפייסבוק ובבלקבורד הממוצע היה 22.2 ו-40.6, בהתאמה. תוצאות המחקר דומות לאלו של מחקרים קודמים שנערכו בנושא.

Paths forward to a digital future for Further Education and Skills

המלצות קבוצת הפעולה הבריטית לקידום טכנולוגיות למידה (FELTAG) שהוקמה בינואר 2013. ההמלצות עוסקות בקידום וביסוס השימוש של טכנולוגיות דיגיטליות ללמידה, הוראה, והערכה במערכות החינוך. משתתפי הקבוצה זיהו ופיתחו שש קטגוריות עיקריות, והציעו המלצות ודרכי יישום לקידום מטרות קבוצות העבודה. בין ההמלצות: השקעות מיידיות בהטמעת טכנולוגיות דיגיטליות במערכות החינוך, התאמת מערכת הרכז הציבורית לקצב פיתוח ושינוי הטכנולוגיות, התאמת תשתיות מערכת החינוך הבריטית להטמעת טכנולוגיות דיגיטליות, השקעה בפיתוח המקצועי של אנשי השטח באמצעות טכנולוגיות למידה, הידוק שיתוף הפעולה בין מעסיקים למערכות החינוך והמערכות הרגולטוריות בשימושים האפשריים לטכנולוגיות למידה, קידום אוריינות הלומדים בטכנולוגיות דיגיטליות בכלל ובטכנולוגיות למידה בפרט, ועוד.

Environmental Scan and Assessment of OERs, MOOCs and Libraries: What Effectiveness and Sustainability Means for Libraries’ Impact on Open Education

הדו"ח עוסק במשמעות היעילות והקיימות (sustainability) בהשפעת הספרייה על חינוך פתוח באמצעות סקירה והערכה של חומרי למידה פתוחים (OER’s) וקורסים מקוונים מרובי משתתפים (MOOC’s) בספרייה. עוד בדו"ח: על המטרות והאתגרים בפיתוח פלטפורמות אלו בספריה, וכיצד ניתן לקדם את הקיימות ואת האפקטיביות של חומרי הלמידה הפתוחים והקורסים המקוונים מרובי המשתתפים ואת המודעות לקיומן של הפלטפורמות באמצעות הטמעתן בספרייה הציבורית. 

Khan Academy: the Illusion of Understanding

מחבר מאמר זה מבחין בין "אשליית הלמידה" (the illusion of understanding) לבין "למידה אותנטית"(authentic understanding) . על פי מחבר המאמר, הלמידה האותנטית תלויה בכך שהידע יהיה מאורגן בצורה היררכית, בהתנסות ישירה, ובתרגול, דורשת משוב מעצב והינה תלוית הקשר. המחבר משתמש בסרטוני אקדמיית קאהן להדגמת "אשליית הלמידה" ומצביע, בין היתר, על כך שהם בנויים מנקודת מבט של מומחה ולא מנקודת המבט של תלמיד, והמשוב המתקבל מהם אינו משפר תמיד את הבנתו של התלמיד.

 

חדשות, אתרים, ובלוגים

 Demystifying MOOCs: An Eye-Opening Ethnographic Study of Online Education

פוסט המציג ממצאי מחקר אתנוגרפי אודות המשתתפים בקורסים מקוונים. שני הממצאים המשמעותיים עוסקים במשמעות הכלים הטכנולוגיים העומדים לרשות הסטודנטים בקורס מקוון מרובה משתתפים: הממצא המשמעותי הראשון הוא תפיסת הדיון המקוון כאיכותי, כאשר הגורם המשמעותי ליצירת תפיסה זו היא היכולת לשנות, להתאים, ולתקן את עמדותיהם וטענותיהם באופן רטרוספקטיבי, כך שטענותיהם יבטאו באופן המדויק ביותר את הבנתם. הממצא המשמעותי השני הוא כי למידה חברתית היא למידה יעילה יותר. ממצא זה תואם לתפיסות תיאורטיות המתארות למידה מרחוק כיעילה יותר מאחר והן משלבות נוכחות קוגניטיבית, חברתית, והוראתית בתהליך הלמידה.

Changing the Conversation: Facebook as a Venue for Online Class Discussion in Higher Education

דיון במדיניות הגישה הפתוחה של בריטניה לאור ההחלטה של ארבעה גופים מממנים גדולים בממלכה על שינוי במדיניות הגישה הפתוחה שלהם. במסגרת השינוי יידרשו מחברים לארכב מאמרים במאגרים מקוונים עם קבלתם לפרסום, אך יוכלו לדחות את פתיחתם לציבור בעד שנה (במדעים) או עד שנתיים (במדעי הרוח ובאמנויות). זוהי גישה פתוחה 'ירוקה' (green), ללא עלות, (מלבד תחזוקת המאגרים) הנבדלת מן הגישה הפתוחה ה'זהובה' (gold), שבמסגרתה דורשים המוציאים לאור תשלום על מנת לפתוח מאמרים לציבור. המחבר מעריך כי ההחלטה תסייע לתנועת הגישה הפתוחה בבריטניה, אך תפחית את התמריץ של מוסדות אקדמיים וחוקרים לשלם למו"לים כדי שיפתחו מאמרים לציבור מיד עם פרסומם.

What Massive Online Courses Do Well, and Where They Falter

אריק פרדריקסן ומארק זופן, שני מרצים שלימדו קורס באמצעות הפלטפורמה קורסרה, דנים ביתרונותיהם וחסרונותיהם של קורסי MOOC. למעלה מ-200,000 איש נרשמו לקורס שלהם, אך רק 12,000 סיימו אותו. הם מצאו כי מספרם הרב של הסטודנטים שימש כתמריץ להקפדה על בהירותם ואיכותם של חומרי הלימוד. לדעתם, קורסי ה-MOOC  לא נועדו להחליף את הקורסים המסורתיים, אלא להשלים אותם. 

97 MOOCs Coming Up This April 2014

רשימה של 97 קורסים מסוג MOOCs העתידים להיפתח בחודש אפריל באתרי MOOCs. נושאי הקורסים מגוונים וכוללים, בין היתר, נישואין בסרטי קולנוע, נויורוביולוגיה, וכריית נתונים. 

כלים

edshelf.com

מנוע חיפוש לאתרים, אפליקציות ותוכנות וג'אדג'טים המשמשים להוראה ולמידה.

Dragdis

כלי חינמי לאצירת אוספים של חומרים מסוגים שונים וממקורות באופן קל ונוח.

Multimedia Assessments: Tools for making dynamic audio-and video-based tests

אסופת כלים לשילוב וידאו ואודיו במבחנים מקוונים.

MOOCs of Every Shape and Size

אינפוגרפיקה ממעבדת המדיה החברתית של Dalhousie University הממחישה את העניין הגובר בMOOCs- (הנתונים מ-Google Trends) ומשווה בין מספרי הקורסים והסטודנטים של ספקי ה-MOOC העיקריים כמו קורסרה ו-EdX. 

מיט"ל בפייסבוק

מיט"ל בטוויטר

מיט"ל בYouTube

 

מידעניות מיט"ל - איקה וייס והדס שמע

לשליחת דוא"ל

חיפוש מתקדם
הצעת פריט חדש
הרשמה לעלון הסרה מרשימת התפוצה יצירת קשר שלח לחבר
טל':03-6460555 | פקס:03-6460557 | בניין הנדסת תוכנה, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, תל אביב 69978 ת.ד. 39513 | meital@mail.iucc.ac.il
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט