עלון מיט"ל מס' 86
מרץ-אפריל 2015, עלון מס' 86
מה בעלון?

עלון האביב של מיט"ל כולל הפעם מחקר על MOOCs מאוניברסיטת ת"א, יום עיון על הוראה ורשתות חברתיות, ספר חדש העוסק בחינוך פתוח, הרצאה על חדשנות בחינוך, ועוד. 

תזכורת - הכנס הארצי השנתי השלושה עשר של מיט"ל "טכנולוגיות חדשות בהוראה ולמידה בהשכלה הגבוהה: כיוונים ומגמות" ייערך השנה בטכניון - מכון טכנולוגי לישראל, ביום שלישי, י"ג תמוז תשע"ה, ה-30.6.2015ועדת התוכנית מזמינה בזאת הצעות להרצאות, פוסטרים וסדנאות בהתאם לקריטריונים המופיעים בקול הקוראהמועד האחרון להגשת הצעות לכנס הוא ה-13.4.2015.


את ההצעות יש להגיש באמצעות הטופס באתר הכנס בלבד.   

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר הכנס.


מיט"ל מאחלת חג אביב שמח לקוראות ולקוראים. 

מאמרים, דו"חות וספרים מקוונים

The Battle for Open

ספרו החדש של מרטין וולר (Martin Weller) עוסק בתחומי מפתח בחינוך הפתוח, כמו הגישה הפתוחה (Open Access) מוקים (MOOCs), משאבי למידה פתוחים (OER) ועוד. המחבר רואה את העידן הנוכחי, שבו החינוך הפתוח הופך לנורמה כמעט מובנת מאליה, כזמן קריטי לקביעת כיוונו העתידי. הוא דן, בין השאר, בהגדרת המושג "פתוח" ומבהיר שהמאבק לחינוך פתוח הוא מאבק על עתיד ההשכלה: "זהו אינו דיון מנומס העוסק בהגדרות; לזוכה בקרב יהיו השלכות אמתיות עד למאוד על ההשכלה ועל החברה בכללה," (עמ' 15). החינוך הפתוח, לפי וולר, יהיה בלב ההשכלה הגבוהה במאה ה-21 לטוב ולרע. כאן תוכלו למצוא ראיון עם וולר, שנערך לקראת ועידת EDEN15.


Quality Assurance for OER : Current State of the Art and the TIPS Framework

המאמר מנתח קריטריונים להערכת איכותם של משאבי למידה פתוחים (OER) בהתבסס על סקירת ספרות של מאמרים קודמים ומשוב ממומחי OER  ומורים. הניתוח מצא שלושים ושמונה קריטריונים מנחים לאיכותם של OER, שסווגו לארבע קטגוריות. אלו מתייחסות לתהליכי הוראה ולמידה, התוכן והמידע שמשאב הלמידה מספק, הפורמט והאופן בו יוצג המשאב, והיבטים טכניים (כמו הוספת מטה-דאטה).


The Flipped-Classroom Approach: The Answer to Future Learning?

המאמר מדווח על מחקר ישראלי שנערך במרכז ללימודים אקדמיים. המחברים בחנו את השפעתם של סרטוני וידאו שפותחו עבור הקורס ונצפו במודל "הכיתה ההפוכה" (צפייה בסרטונים לפני השיעור ודיון במהלכו) על הלמידה. כארבעים סטודנטים מילאו שאלון בנוגע לגישותיהם כלפי המודל, הערכה עצמית של מסוגלות הלמידה שלהם, נתונים דמוגרפים וכיו"ב. נמצא מתאם בין גיל לגישה חיובית כלפי הצפייה לפני השיעור (ככל שהסטודנט היה מבוגר יותר, כך גישתו הייתה חיובית יותר). מן ההיבט המגדרי, נשים הפגינו גישה חיובית יותר כלפי צפייה בסרטונים לפני השיעורים. הסטודנטים העריכו את ההזדמנות לצפות בסרטונים בזמן ובמקום הנוחים להם, אך בסיכומו של דבר העדיפו לצפות בסרטונים בכיתה ובהנחיית המרצה.

 

Implementation of Tel Aviv University MOOCs in Academic Curriculum: A Pilot Study

המאמר מדווח על מחקר שנערך באוניברסיטת תל-אביב, ועסק בשני קורסים מקוונים מרובי משתתפים (MOOCs) שפותחו על ידי האוניברסיטה והוצעו לקהל הרחב דרך פלטפורמת Coursera. למעלה מארבעים ושבעה אלף סטודנטים מ-126 מדינות (ברובם מצפון אמריקה ואירופה) נרשמו לשני הקורסים. המחקר התבסס על נתוני הפעילות של קורסרה, כמו גם על סקרים בקרב סטודנטים מאוניברסיטת ת"א, שנרשמו לקורסים עבור קרדיט אקדמי. נמצא כי בקורס הראשון, “What a plant knows” רק 7% מן הנרשמים סיימו את הקורס, אולם האחוז היה גבוה בצורה משמעותית בקרב אלו ששילמו עבור הקורס (62.5%). בקורס השני, “The fall and rise of Jerusalem” רק 2% מן הסטודנטים הפעילים סיימו (40% מאלו ששילמו עבור הקורס). בסקר שנערך בקרב הסטודנטים מאונ' ת"א שנרשמו לקורסים, השיבו הנשאלים כי היו מרוצים מן הגמישות באופן הלימוד ומן האופן שבו הועבר חומר הלימוד על ידי המרצים. 


A Systematic Review of the Socio-Ethical Aspects of Massive Online Open Courses

המאמר מנתח באופן שיטתי שישים ושמונה מאמרים העוסקים בהיבטים סוציו-אתיים של MOOCs. נמצא כי הספרות המחקרית מתמקדת בארבעה נושאים מרכזיים: הפדגוגיה והאיכות של ה-MOOCs, ההכללה החברתית (social inclusion) שהם מאפשרים, הגיוון בקהל הלומדים והאוריינות הדיגיטלית שלהם. בין הנושאים שלא נחקרו עדיין נמצאים הרגלי הלמידה של סטודנטים עם קשיי למידה (כגון דיסלקציה). לפי המאמר, הדיונים על איכותם של MOOCs מתמקדים בהשוואתם ללמידה פנים-מול-פנים, כך שעדיין איננו יודעים מהם האספקטים הייחודיים בהם אמורה בקרת האיכות של ה-MOOCs להתמקד כדי להעריך אותם, ובאיזה אופן תתבצע ההערכה. 


חדשות, וובינרים ובלוגים


A ‘starter’ bibliography on MOOCs

טוני בייטס (Bates) מרכז רשימה של מקורות אקדמיים מומלצים בנושא MOOCs


7 Things You Should Know About Drones

מאמר קצר הדן בפוטנציאל והיישומים של מזל"טים בהשכלה הגבוהה בצפון אמריקה. מזל"טים יכולים לאפשר פעילויות מגוונות, ממיפוי אווירי של הקמפוס ועד צפייה מרחוק בחיות בר. במחלקה להנדסה ביולוגית וחקלאית באוניברסיטת דיוויס שבקליפורניה, לדוגמה, משתמשים בהם לאיבוק יבולים, ובאוניברסיטת קולורדו בבולדר מנסים לקבוע בעזרתם את הגורמים לסופות טורנדו. Webinar: Multi-device Learning In Practice: All devices all the time, multi-device learning in practice

הוובינר, שיתקיים ביום ד', ה-15 באפריל,  יעסוק בעקרונות הטכניים של התאמת הלמידה המתוקשבת לכל סוגי המכשירים הניידים וביצירת תוכן המותאם להעברה במכשירים אלו (טלפונים ניידים חכמים, טאבלטים וכדומה).  


 

The Evolution of Learning Technologies

ציר זמן אינטראקטיבי המראה את התפתחותן של טכנולוגיות למידה: מהירוגליפים, דרך לימוד בהתכתבות ועד למדפסות תלת-ממדיות ורובוטים. 


What is Innovation in Education?

מצגת והקלטה של הרצאתו של סטפן דאונס "מהי חדשנות בחינוך?" דאונס מאיץ בקהל, בין היתר, להימנע מפיקוח מרכזי, שהוא סבור כי מערכות מודרניות אינן זקוקות לו, ולהתמקד בשיתופי פעולה.קולות קוראים וימי עיון

Transforming digital futures: leadership and innovation for open and distance learning

קול קורא למאמרים שיפורסמו ב-RUSC (Universities and Knowledge Society Journal) ניתן להגיש מאמרים שיעסקו במדיניות ותכנון לפיתוח למידה מתוקשבת פתוחה, הנהגת וניהול שינויים מוסדיים וארגוניים הקשורים בלמידה מסוג זה ועוד. על המאמרים להיות מוגשים לכתב-העת עד ל-30 ביוני 2015. 


יום עיון: תלמידים, מורים ואתרי רשתות חברתיות: הילכו יחדיו?

יום העיון ייערך ב-21 במאי באוניברסיטת תל-אביב. הנושאים שיידונו ביום העיון כוללים "מבנה רשתות וזרימת מידע ברשתות סוציו-תקשורתיות רחבות היקף," "דינמיקות חברתיות באתרי מימון-המונים" ועוד. ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, אך נדרשת הרשמה מראש.

חדשות מיט"ל - פיילוט לפורטל OER כלל-אירופאי

מיט"ל שותפה בפרויקט הפיילוט של GÉANT ליצירת שירות למשאבי למידה פתוחים. הפרויקט הגיע לאחרונה לציון דרך חשוב, יצירת אב-טיפוס פעיל של פורטל רשת לאגרגציה של מטה-דטה האוגר בתוכו תוכן ללימוד מתוקשב עבור קהילת ההשכלה הגבוהה. הפיילוט הושלם לאחרונה והתוצאות הראשוניות נמצאות ברשת. פרויקט ה-GN4 (GÉANT)  ימשיך לפעול בנושא משאבי למידה פתוחים. 


למידע נוסף.


לגרסת הבטא של הפורטל 

מיט"ל בפייסבוק

מיט"ל בטוויטר

מיט"ל בYouTube

 

מידענית מיט"ל - הדס שמע

לשליחת דוא"ל

חיפוש מתקדם
הצעת פריט חדש
הרשמה לעלון הסרה מרשימת התפוצה יצירת קשר שלח לחבר
טל':03-6460555 | פקס:03-6460557 | בניין הנדסת תוכנה, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, תל אביב 69978 ת.ד. 39513 | meital@mail.iucc.ac.il
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט