עלון מיט"ל מס' 89
יוני 2016, עלון מס' 89
מה בעלון?

שלום לכולם. בעלון יוני של מיט"ל מאמרים הדנים ביוזמה לפתיחת חומרי לימוד בקליפורניה, בלמידה מותאמת אישית, באותות הצטיינות דיגיטליים, ועוד.


פורסמה התוכנית המלאה לכנס מיט"ל, שייערך השנה באוניברסיטת בר-אילן, ב- 22 ביוני 2016.


את הרצאת המפתח תישא ד"ר טרי מגווייר,

National Forum for the Enhancement of Teaching and Learning in Higher Education, Ireland


הכנס יכלול מעל 50 הרצאות ופוסטרים בנושא שילוב תקשוב בהוראה ולמידה בישראל, ונקיים מושב מליאה שיעסוק במדיניות; "בדרך לדור הבא של למידה נעזרת טכנולוגיות: צמתים במפת הדרכים", ומושב בנושא "אתגרים בדרך לשיתופי פעולה ולהנגשה באמצעות טכנולוגיות למידה ".


מוזמנים להירשם בקישור זה כל המתעניינים בתקשוב ההוראה והלמידה.


מאמרים ודוחו"ת מקוונים

 Recognising Informal Elearning with Digital Badging: Evidence for a Sustainable Business Model.

המאמר מתאר ניסוי שנערך בקורסים של האוניברסיטה הפתוחה בבריטניה שהועלו ל- OpenLearn, פלטפורמת ה-OER  של האוניברסיטה (להבדיל מפלטפורמת ה-MOOC FutureLearn) והוצעו ללא עלות וללא קרדיט אקדמי. לומדים שהשלימו את הקורסים בניסוי קיבלו אות הצטיינות דיגיטלי ותעודה המעידה על השתתפותם בקורס (בדומה לתעודה המוענקת לעיתים בקורסי MOOCs). רוב גדול של הלומדים (84%) אמרו כי חוו תחושת הישג כתוצאה מהענקת האותות, וכי האותות סייעו למוטיבציה שלהם (58%). כארבעים אחוזים אמרו כי ידווחו למעסיקיהם על השלמת הקורסים. ממצא הראוי לציון הוא כי במחקרים קודמים נמצא ש-13% מבין 4.5 מיליון המבקרים מדי שנה ב-OpenLearn, 13% מתעניינים (באמצעות הקישורים בפלטפורמה) בלימודים פורמליים באונ' הפתוחה הבריטית, ואילו בקורסים בהם הונהג אות ההצטיינות, גדל אחוז המתעניינים לכ-30%.  


The Role of Social Media in MOOCs: How to Use Social Media to Enhance Student Retention

המחקר עורך השוואה בין דפוסי השימוש של סטודנטים בשלושה MOOCs בפלטפורמת Coursera ובקבוצות פייסבוק שנפתחו לכל MOOC. החוקרים ניתחו את דפוסי השימוש של הסטודנטים באמצעות נתוני שימוש וראיונות עומק עם מרצים וסטודנטים. נמצא כי המשתתפים חשו בנוח יותר בפייסבוק לעומת הפורומים ב-Coursera, וראו את פייסבוק כפלטפורמה נוחה יותר לשיתוף פעולה. המרצים שרואיינו אמרו כי בפייסבוק ניתן ליצור תחושת קהילה בקלות רבה יותר וכי פעילויות הקשורות בקורסים הוסיפו להתקיים בפייסבוק גם לאחר סיומם. 


Atolls, Islands, and Archipelagos: The California OER Council and the New Landscape for Open Education in California

המאמר דן ביוזמה לפתיחת חומרי לימוד בקליפורניה ויישומה בשלוש מערכות ההשכלה הגבוהה של המדינה באמצעות קבוצות מיקוד וסקר. נמצא, כי רק 13.5% מתוך 1230 חברי הסגל שנסקרו עשו שימוש בספרי לימוד פתוחים, וכי כ-20% מהם מעולם לא שמעו עליהם. עם זאת, ענו כשלושה רבעים מהם ש"סביר מאוד" או "סביר" שישתמשו בספר לימוד פתוח ברמה נאותה. הגורמים החשובים ביותר לחברי הסגל בשימוש בספרי למידה פתוחים היו איכותם האקדמית, הרלוונטיות שלהם למטרות הקורס ועדכנות המידע בהם. מקבוצות המיקוד עלה כי ספרים אלקטרונים הינם מתאימים פחות ללמידה עמוקה, או למשך תקופת זמן ממושכת, לעומת ספרים מודפסים. 


How Personalized Learning Unlocks Student Success

המאמר עוסק ביתרונותיה של למידה מותאמת אישית, והסיבות בשלן היא חשובה כיום יותר מאי פעם. במציאות שבה סטודנטים רבים עובדים למחייתם, באים מבתים מיעוטי הכנסה, מטופלים בילדים וכדומה, טוענים המחברים כי התאמת הלמידה ללומד היא חיונית. התאמה זו כוללת, לדוגמה, שימוש באלגוריתמים המתאימים את התכנים למטרות הלומד, והתאמה של רמת המורכבות של התכנים לסטודנט. המחברים מנבאים עתיד שבו כלים מותאמים אישית יהיו נגישים לכל הסטודנטים ויאפשרו להם לעקוב אחר התקדמותם ולהשיג את מטרותיהם הלימודיות. 

וובמינרים, מאמרים קצרים ועוד.

7 Things You Should Know about Caliper

Caliper הוא סטנדרט לאיסוף נתונים הקשורים ללמידה ממקורות מגוונים לשם ניתוחם בצורה מרכזית. בשימוש מושכל נתונים אלו יכולים, לדוגמה, לשפר את ביצועיהם של מודלים מנבאים המבוססים עליהם, ולאפשר ניתוח התנהגות למידה וביצועים של סטודנטים. המאמר דן בשימושים האפשריים של Caliper ובאופן בו יוכל לשנות את חוויות הלמידה וההוראה של סטודנטים ומרצים.  


How open education will revolutionize higher education

הקלטת וובינר שהועבר על ידי מומחה הלמידה המתוקשבת טוני בייטס, בהשראת ספרו Teaching in a digital age. בייטס טוען כי אנו מתקרבים למצב שבו כמעט כל החומר האקדמי יהיה זמין ברשת, וכי תפקידם של אנשי האקדמיה הוא ללמד את הסטודנטים כישורים שיאפשרו להם ללמוד בכוחות עצמם. 


OpenStax already saved students $39 million this academic year

אינפוגרפיקה המראה את ההצלחה של יוזמת הספרים הפתוחים OpenStax של אוניברסיטת Rice. ספרי OpenStax היו בשימוש בכ-2,500 קורסים, ובכ-20% מן המוסדות מעניקי התארים בארה"ב עושים שימוש בלפחות אחד מספרי הפרויקט. 


Personal Response Systems and Student Engagement 

דיווח על התנסות במערכות תגובה אישיות (Personal Response Systems) בקורס לשיטות מחקר איכותניות. השימוש במערכות אלו נעשה, לדוגמה, לסקור סטודנטים בנוגע להבנתם את חומר הלימוד. נמצא כי המערכות הגבירו את מעורבותם של סטודנטים בקורס.  

קול קורא

קול קורא להגשת מאמרים לגיליון מיוחד של כתב העת IRRODL. הגיליון יתמקד באימוץ והטמעה של משאבי למידה פתוחים (OER) במערכת החינוך (K-12) ובהשכלה הגבוהה. על המאמרים לעסוק במחקרים שבוצעו לאחרונה ולהיות בהיקף של 5000-8000 מילה. ניתן להגיש מאמרים עד ה-15 בספטמבר. 


חיפוש מתקדם
הצעת פריט חדש
הרשמה לעלון הסרה מרשימת התפוצה יצירת קשר שלח לחבר
טל':03-6460555 | פקס:03-6460557 | בניין הנדסת תוכנה, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, תל אביב 69978 ת.ד. 39513 | meital@mail.iucc.ac.il
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט